Werkgroep Duurzame Warmte

In 2021 hebben drie leden van onze coöperatie (Hans, Jos en Jaap) de werkgroep Warmte opgericht. Ze willen meer aandacht en expertise voor warmte genereren, warmte hoger op de agenda krijgen, kennis van de leden benutten in deze transitie en kansen voor samenwerking/ gezamenlijke oplossingen benutten.

De coöperatie is op allerlei gebied druk bezig om de elektriciteitsvoorziening duurzamer te maken (wind, zon). Daarnaast is ook de warmtevoorziening nog lang niet duurzaam, terwijl de vraag naar warmte in de praktijk groter is dan de vraag naar elektriciteit.

Maar liefst 80% van het energieverbruik van huishoudens is voor warmte, verwarming van de woning en warm water. De warmtetransitie is dus een heel belangrijk onderdeel van de energietransitie. De warmtetransitie raakt alle inwoners van West Betuwe en dus ook alle leden van onze coöperatie.

De werkgroep wil concreet de volgende acties opzetten:

 • Kenniskringen starten per dorp/wijk/straat (met de leden van de energiecoöperatie als vertrekpunt)
  Warmtetransitie is naast techniek ook vooral een sociale transitie: samenwerking in kennisverwerving, kennisuitwisseling, discussie, dilemma’s en actie. Wij willen die samenwerking een stap verder brengen.
  We willen in de eerste helft van 2022 de eerste kenniskring starten. Leden ontvangen daarvoor een uitnodiging. Daarna kijken we in welke straten/wijken de meeste belangstelling is.
 • Benutten kansen voor gezamenlijke warmte-oplossingen
  Pilots en experimenten initiëren en ondersteunen. Mogelijk ook participeren?
  Een eerste voorbeeld daarvan is dat we begin januari starten met een traject om te kijken of het voldoende voordeel biedt om gezamenlijk opdracht te geven voor de aanleg van WKO-bronnen.
 • Samenwerking met

  • energieloket
  • gemeente
  • (andere) Energiecoöperaties ( coalitie coöperatieve warmte e.a.)

Op korte termijn gaan we bijvoorbeeld in gesprek met de gemeente of een aanscherping van de uitvoering van de transitievisie warmte mogelijk is.

De werkgroep bestaat op dit moment uit de volgende personen: Hans Adams en  Jos Karssemeijer. Hans is directeur bij Betuwewind en penningmeester van onze coöperatie.  Jos woont in Asperen en heeft gewerkt bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Er komt wel steeds meer werk op ons af, dus we verwelkomen enthousiaste mensen graag als nieuw lid van de werkgroep.

Hans Adams:             Jos Karssemeijer:       Ignace Sondag:

       

 

 

Praktijkverhaal: Toekomstbestendig Wonen Lening

Je huis verduurzamen kan een flinke investering zijn. Inwoner Jaap Burggraaff uit Geldermalsen maakte daarom gebruik van de Toekomstbestendig wonen…

Lees verder →

Jubileum Repair Café

Zaterdag 27 mei is het op de kop af 5 jaar geleden dat het Repair Café in Geldermalsen zijn deuren…

Lees verder →

MOOI 4,6 miljoen subsidie!

Coöperatie West Betuwe heeft zich samen met een groot aantal energiecoöperaties in Nederland sterk gemaakt voor een bedrag van 4,6…

Lees verder →