Werkgroep Duurzame Mobiliteit

De werkgroep Duurzame Mobiliteit is begin 2019 van start gegaan en heeft een aantal speerpunten: het bevorderen van fietsgebruik, deelautogebruik en de bereikbaarheid van de kernen met openbaar vervoer of op ander wijze.

Trots op onze achterban

De leden van de werkgroep komen allemaal uit West Betuwe en zijn deels ook lid van de Fietsersbond en reizigersvereniging Rover en onderhouden contacten met ROCOV Gelderland (adviesorgaan vervoerders en de provincie Gelderland als OV-autoriteit). Dat betekent dat we een achterban hebben waar veel kennis en kunde in aanwezig is en daar maken we graag gebruik van.

Waar hebben we ons afgelopen jaar voor ingezet?

Tot nu toe hebben we een aantal leuke en praktische dingen uitgevoerd:

  • Het ontwerpen en organiseren van een duurzame fietsroute door de gemeente langs mooie duurzame plekken.
  • Een start gemaakt met de ontwikkeling van kleine deelautoprojecten
  • Een inloopochtend georganiseerd om knelpunten in de fietsinfrastructuur op te halen. De inventarisatie hiervan is aangeboden aan de gemeente en kan hen weer helpen bij het verbeteren van de fietsinfrastructuur.
  • Bij de organisatie die verantwoordelijk is voor de verbouw van station Geldermalsen hebben we gepleit voor het opnemen van een fietsverbinding in de nieuwe reizigerstunnel die de Oost en Westzijde van het station met elkaar verbindt en er is aandacht gevraagd voor een bewaakte fietsenstalling met een ruim aanbod aan OV fietsen.

En wat wat nog meer?

  • Op dit moment zijn we verder volop bezig om ons geluid te laten horen en te ontdekken waar we dat nog meer kunnen doen. Zodat we op de langere termijn het verschil kunnen maken op weg naar een Energieneutraal West Betuwe in 2030.
  • Het afgelopen jaar hebben we kennis gemaakt met de diverse ambtenaren binnen de gemeente die voor ons van belang zijn. We leverden stevige input voor de gemeentelijke Mobiliteitsvisie en zien dat duurzaamheid en welzijn (bereikbaarheid kernen) belangrijke peilers gaan worden in het nieuwe beleid. We worden straks ook betrokken bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma en we willen dat dit beleid ook tot concrete projecten leidt. Denk aan betere fietsverbindingen tussen de kernen en op schoolroutes, een snelfietsroute van Zaltbommel naar Houten, een duurzame Hub in de stationsomgeving en pilots met deelauto’s.

Verbreding A2 Deil-Vught

We zijn lid van een maatschappelijke adviesgroep in het programma A2 Deil-Vught. Hierin komen maatregelen t.b.v. de infrastructuur van de A2, maar ook andere wijzen van reizen aan bod: De leefbaarheid in Waardenburg, tegengaan van sluipverkeer, minimaal extra asfalt op de A2, maximale inzet op beter OV, slimme mobiliteitsoplossingen, verbeteren van de stationsomgevingen, maar ook waar mogelijk benutten van de ruimte langs de A2 voor opwek van duurzame energie. Het zijn zo wat aandachtspunten waarover we met het programma management om tafel hebben gezeten.

Deelauto’s in West Betuwe?

Na de zomer willen we een informatieavond organiseren in de Knop over deelauto’s. Heb je interesse en/of wil je meedenken daarover? Meld je dan aan bij Marijke van den Bosch, Jan van Nuland of Peter van der Veer via info@duurzaamwestbetuwe.nl

 

Nieuws

Subsidiepot duurzame energieopwekking fors omhoog

Goed nieuws voor het mogelijk maken van nieuwe zonnedakprojecten! Minister Jetten verruimt de speciale Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE). Volgend jaar…

Lees verder →

Ondernemer over hoosbuien

‘Het water liep met geweld de laadput in’ Wat is er gebeurd? Op 5 juni 2022 werden we onaangenaam verrast…

Lees verder →

Subsidie watervriendelijk tuin

Gemeente West Betuwe stimuleert haar inwoners om hun tuin watervriendelijker te maken, om zo weersextremen op te vangen. Zoals zware…

Lees verder →