DOE MEE! WIJ ZIJN OPZOEK NAAR GROTE DAKEN
VOOR COOPERATIEVE ZONNEDAK PROJECTEN!

Verhuur ook je dak aan onze coöperatie voor lokale, gezamenlijke opwek
van zonne-energie.

V    Tot E 1.500 huuropbrengst per jaar
V    Alles wordt voor je geregeld
  Energielabel pand verbetert
  Stroomkosten dalen
V    Bijdrage aan lokale economie

*    Extra zonnepanelen voor eigen gebruik, kunnen zonder
meerkosten worden geïnstalleerd.

Win-win situatie

Je hoort het vaak. Voor voldoende duurzame energie moeten eerst alle daken maar eens vol met zonnepanelen. Het is inderdaad de kortste klap als we de benodigde duurzame energie willen opwekken. Toch is nog maar 5 tot 10% van de geschikte daken belegd met zonnepanelen. Daar hebben we nu iets voor bedacht. We huren een dak! Dat is dus voordeel voor de eigenaar van het dak en de deelnemers.

Iedereen in West Betuwe met een geschikt groot dak kan meedoen.

Daken die redelijk op de zon liggen zijn vanaf 400 m2 aantrekkelijk om een coöperatief zonnedak op te realiseren en leveren een huuropbrengst op tot € 1.500,= per jaar. Over de gehele looptijd telt dat op tot een behoorlijk bedrag. Op zo’n dak kan genoeg energie voor ca. 40 huishoudens worden opgewekt. Een coöperatief dak gaat prima samen met panelen voor eigen gebruik. Als dakeigenaar benut je op die manier je hele dak. De panelen voor eigen gebruik kunnen zonder meerkosten geregeld worden. Er moet natuurlijk wel voldoende ruimte zijn op het dak.

Ook grotere daken vanaf 1000 m2 zijn interessant, maar dan moet er wel een grootverbruikaansluiting beschikbaar zijn.

Verwacht rendement van 5%

De coöperatie maakt gebruik van de Subsidieregeling Coöperatieve Opwek die een minimum prijs garandeert die de coöperatie voor de stroom ontvangt. Dat maakt het voor een coöperatie veilig en aantrekkelijk om de investering te doen.

Hoe gaat het in z’n werk?
De coöperatie financiert de projecten met geld dat is ingelegd door de leden. Alle inwoners van West Betuwe en aangrenzende gemeenten kunnen lid worden voor 10 euro per jaar. Het verwachte rendement is 5% op de investering. Extra rendement wordt gebruikt door de coöperatie om nieuwe duurzame projecten mee te realiseren, waar iedereen weer aan mee kan doen. Jouw dak steunt dus ook nog eens het lokale werk van Coöperatie Duurzaam West Betuwe.

Als je interesse hebt om jouw dak te verhuren, wordt alles verder door de coöperatie geregeld. Er wordt een dakbelastingscheck en een verzekeringscheck uitgevoerd. En er wordt in gezamenlijk overleg een huurovereenkomst opgesteld. De coöperatie regelt verder de aansluiting bij Liander en dat de stroom aan het energiebedrijf wordt geleverd. Inwoners van West Betuwe hebben de mogelijkheid om die groene, lokaal opgewekte stroom af te nemen. Dat is toch geweldig!

Het project begint altijd met een quick scan en het sluiten van een intentieovereenkomst. Je machtigt daarmee de coöperatie om subsidie voor het dak aan te vragen (dat kan jaarlijks vanaf 1 januari).

Contact  -  Heb je interesse of wil je meer weten? We gaan graag vrijblijvend met je in gesprek.

Je kunt ons bereiken door een mail te sturen naar info@duurzaamwestbetuwe.nl.

Je kunt ook bellen met Klaas-Jan via t 06 - 22 791 022

Foto Bullee en Henk van Iterson

Piet Bullee uit Acquoy heeft 600 panelen op zijn dak gelegd, daarvan zijn er 300 voor hemzelf en 300 voor de coöperatie. Zijn bedrijf gebruikt 25-50.000 kWh afhankelijk van hoe vaak de koeling aanstaat. Hij kon gebruik maken van de Kleinschaligheidsaftrek en Energie Investerings aftrek waardoor de investering lager uitviel en er een goed rendement te halen is op de panelen. Ook als de stroom wordt teruggeleverd aan het net.

4-DJI_0193
Alexander op het dak ESR