Over ons

In 2013 is onze coöperatie in Geldermalsen gestart als energiecoöperatie 11duurzaam. De naam verwijst naar de 11 kernen waaruit de gemeente Geldermalsen in die tijd uit bestond. We zijn inmiddels uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met bijna 430 leden en zetten ons in om inwoners zo veel mogelijk te helpen met de verduurzaming van hun leven. Dat gebeurt met behulp van het Energieloket West Betuwe, de collectieve zonnedaken waar inwoners in kunnen deelnemen tegen 5% rendement, het Repair Café in Geldermalsen en Varik/Heesselt, maar ook organiseren we veel informatieve avonden.

Samen met de gemeente hebben we het Centrum voor Duurzaamheid De Knop opgezet en er is een uitvoeringsprogramma duurzaamheid tot stand gekomen.

In de voormalige gemeente Neerijnen werd in 2018 de Coöperatie Duurzame Energie Neerijnen opgericht met als doel om een postcoderoosproject op Dorpshuis Haaften te realiseren.

Beide coöperaties hebben in 2019 besloten om samen verder te gaan en zich op de nieuwe gemeente West Betuwe te richten. Deze fusie is officieel beklonken tijdens de gezamenlijke ledenvergadering op 17 maart 2020.

De 'nieuwe' coöperatie blijft zich inzetten voor een duurzame gemeente. We gaan gewoon door met de Energie Cafés, de zonnedakprojecten, het verbinden van duurzame partijen in West Betuwe en alle andere activiteiten zoals de thema avonden en bijeenkomsten.

Gemeente West Betuwe staat voor de opgave om voor 2050 een groot deel van alle huizen en bedrijven van het gas af te halen. Samen met Coöperatie Duurzaam West Betuwe en het Energieloket wordt de aanpak ontwikkeld om dat zoveel mogelijk met de bewoners samen op te pakken.

Onze statuten vind je hier. 

Ons bestuur

Ons bestuur bestaat uit de volgende betrokken leden:


Klaas-Jan Brals, voorzitter:
Na mijn drukke baan binnen de logistieke sector wil ik nu graag mijn steentje bijdragen aan de verduurzaming van onze samenleving op lokaal niveau. Daarvoor heb ik een paar jaar geleden samen met 2 mede-bestuurders de coöperatie Duurzaam Neerijnen opgericht. Die is nu opgegaan in coöperatie Duurzaam West Betuwe. Binnen deze club zal ik me voornamelijk richten op zonnedakprojecten zoals die op de Burcht van Haeften. Mail Klaas-Jan.

Arjen Gerritsen, secretaris: Met de Energiecoöperatie 11duurzaam hebben we al veel bereikt; vanaf de oprichting in 2013 heb ik een bijdrage mogen leveren. Nu we lokaal actief willen worden in alle 26 kernen van West Betuwe, draag ik ook graag een steentje bij aan een bredere duurzame uitrol van de nieuwe fusiecoöperatie. Mail Arjen.

Hans Adams, penningmeester: Qua opleiding ben ik proces technoloog, van aard ben ik techneut. Ervaren in beheer, onderhoud en rentabiliteit van  energiecentrales. Ik heb een duurzaam hart met oog voor de realiteit. Lange tijd was ik werkzaam bij de VU als hoofd van de energievoorziening, maar sinds kort richt ik mij nu volledig op de regionale energietransitie. Sinds 2005 ben ik woonachtig in Meteren. Aanspreekpunt voor windenergie en als penningsmeester van Duurzaam West Betuwe: Mail Hans.

Griedo Bel: Ruim 25 jaar ben ik als ambtenaar actief geweest bij verschillende gemeenten (openbare werken). De laatste 13 jaar heb ik gewerkt als wethouder van de voormalige gemeente Lingewaal. Nu ik met pensioen ben, zoek ik toch initiatieven waar ik mijn energie in kwijt kan. De coöperatie Duurzaam West Betuwe leek mij daarbij een goede ontwikkeling die past bij mijn belangstelling voor een betere en duurzame maatschappij. Mail Griedo.

Frank van der Vaart:Het publieke belang en de wereld iets beter achterlaten voor onze (klein)kinderen is wat mij drijft om mij actief in te zetten voor een duurzame coöperatie. Samen met mijn buurtgenoten ben ik aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de huizen in onze straat duurzaam te verwarmen. Samen met mijn vrouw ben ik in 2014 vanuit Utrecht naar het mooie Opijnen verhuisd en dat bevalt uitstekend. Utrecht is wel de stad waarvoor ik werk. In het dagelijks leven werk ik als groepshoofd voor het ingenieursbureau van de gemeente en draag ik vanuit die rol onder andere bij aan de duurzame en circulaire openbare ruimte van de Domstad. Mail Frank

Communicatie & coördinatie

Marisca Stolp, communicatie & coördinatie: Sinds 2007 werk ik als zzp-er en geef ik communicatie-advies. Mijn kennis zet ik graag in voor een duurzame samenleving en de activiteiten van Duurzaam West Betuwe. In 2015 ben ik in Geldermalsen komen wonen en maakte ik kennis met de coöperatie bij een informatieavond over de windmolens van Betuwewind. Wat was ik fel tegen! Inmiddels heb ik de molens omarmd  en maakt duurzaamheid een steeds groter deel uit van mijn leven. Mail Marisca