Over ons

In 2013 is onze coöperatie in Geldermalsen gestart als energiecoöperatie 11duurzaam. De naam verwijst naar de 11 kernen waaruit de gemeente Geldermalsen in die tijd uit bestond. We zijn inmiddels uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met bijna 300 leden en zetten ons in om inwoners zo veel mogelijk te helpen met de verduurzaming van hun leven. Dat gebeurt met behulp van Het Energieloket West Betuwe, door gezamenlijke opwek van duurzame stroom zoals Betuwewind (stroom is verkrijgbaar via Betuwestroom) en het postcoderoosproject op het dak van Dorpshuis Tricht. Maar ook met activiteiten als het Repair Café en een duurzame fietsroute, veilige fietspaden en elektrische deelauto’s.

Samen met de gemeente hebben we het Centrum voor Duurzaamheid De Knop opgezet en er is een uitvoeringsprogramma duurzaamheid tot stand gekomen.

In de voormalige gemeente Neerijnen werd in 2018 de Coöperatie Duurzame Energie Neerijnen opgericht met als doel om een postcoderoosproject op Dorpshuis Haaften te realiseren.

Beide coöperaties hebben in 2019 besloten om samen verder te gaan en zich op de nieuwe gemeente West Betuwe te richten. Deze fusie is officieel beklonken tijdens de gezamenlijke ledenvergadering op 17 maart 2020.

De nieuwe coöperatie heeft veel plannen. Er is al begonnen met Energiecafés. In samenwerking met het Energieloket West Betuwe worden avonden georganiseerd met brede en concrete informatie over energiebesparing, thuis energie opwekken en subsidiemogelijkheden. De eerste bijeenkomst vond in november plaats in Asperen en was een groot succes. In 2020 zal deze aanpak worden voortgezet en uitgebreid met persoonlijke advies bij mensen thuis. Hiervoor heeft de gemeente een mooie extra subsidie verleend.

Gemeente West Betuwe staat voor de opgave om voor 2050 een groot deel van alle huizen en bedrijven van het gas af te halen. Samen met Coöperatie Duurzaam West Betuwe en het Energieloket wordt de aanpak ontwikkeld om dat zoveel mogelijk met de bewoners samen op te pakken.

Onze statuten vind je hier. 

Ons bestuur

Ons bestuur bestaat uit de volgende betrokken leden:

Hans Adams, penningmeester: Qua opleiding ben ik proces technoloog, van aard ben ik techneut. Ervaren in beheer, onderhoud en rentabiliteit van  energiecentrales. Ik heb een duurzaam hart met oog voor de realiteit. Lange tijd was ik werkzaam bij de VU als hoofd van de energievoorziening, maar sinds kort richt ik mij nu volledig op de regionale energietransitie. Sinds 2005 ben ik woonachtig in Meteren. Aanspreekpunt voor windenergie en als penningsmeester van Duurzaam West Betuwe: Mail Hans.

Griedo Bel: Ruim 25 jaar ben ik als ambtenaar actief geweest bij verschillende gemeenten (openbare werken). De laatste 13 jaar heb ik gewerkt als wethouder van de voormalige gemeente Lingewaal. Nu ik met pensioen ben, zoek ik toch initiatieven waar ik mijn energie in kwijt kan. De coöperatie Duurzaam West Betuwe leek mij daarbij een goede ontwikkeling die past bij mijn belangstelling voor een betere en duurzame maatschappij. Mail Griedo.


Klaas-Jan Brals:
Naast mijn drukke baan binnen de logistieke sector wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de verduurzaming van onze samenleving op lokaal niveau. Daarvoor heb ik samen met 2 mede- bestuurders de coöperatie Duurzaam Neerijnen opgericht die nu is opgegaan in Duurzaam West Betuwe. Binnen deze nieuwe club zal ik me voornamelijk richten op duurzame energie initiatieven in de regio waaronder Postcoderoos projecten van zonne- panelen op daken zoals die op de Burcht van Haeften. Mail Klaas-Jan.

Arjen Gerritsen, secretaris: Met de Energiecoöperatie 11duurzaam hebben we al veel bereikt; vanaf de oprichting in 2013 heb ik een bijdrage mogen leveren. Nu we lokaal actief willen worden in alle 26 kernen van West Betuwe, draag ik ook graag een steentje bij aan een bredere duurzame uitrol van de nieuwe fusiecoöperatie. Mail Arjen.

Janny Kranenburg: Vele jaren heb ik gewerkt in de rechtspraak en daarna bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Nu ik mijn werkzaamheden heb beëindigd heb ik tijd en de mogelijkheid letterlijk energie te steken in lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid. De coöperatie is voor mij een ideale vorm: van en voor de leden. Mail Janny.


Gerlach Velthoven, voorzitter:
Het grootse deel van mijn leven ben ik marketeer, maar vooral ben ik inwoner van Tricht in de gemeente West Betuwe. Als docent ben ik verbonden aan de Hogeschool Utrecht, met een verleden in handel in biologische voeding en Derde Wereldproducten. Verder ben ik projectmanager en directeur bij verschillende communicatie- bureaus en zie ik de toekomst van marketing in verregaande samenwerking tussen consument handelaar/producent voor maximale duurzame waardetoevoeging. Aanspreekpunt voor zonne-energie, mobiliteit en als voorzitter van Duurzaam West Betuwe. Mail Gerlach.

Communicatie & coördinatie

Marisca Stolp, communicatie & coördinatie: Sinds 2007 alweer werk ik als zzp-er en geef ik marketing-communicatie advies. Mijn kennis zet ik graag in voor een duurzame samenleving en de activiteiten van Duurzaam West Betuwe. Een aantal jaar geleden ben ik in Geldermalsen komen wonen en maakte ik kennis met de coöperatie bij een windmolen bijeenkomst. Wat was ik fel tegen! Inmiddels heb ik de molens omarmd  en maakt duurzaamheid een steeds groter deel uit van mijn leven. Mail Marisca