Investeren in collectieve zonnedaken tegen 4%

Wij zetten ons in voor een nieuwe beweging in Nederland, van mensen die geloven in de kracht van eerlijke, duurzame en lokale energie. In de kracht van gezamenlijkheid, zeggenschap en oneindige bronnen zoals de wind en de zon. Als lokale energiecoöperatie geven we actief vorm aan deze beweging. Wij nemen het heft in eigen handen en dragen met onze energieprojecten bij aan een toekomstbestendige wereld. Daar hebben we de zonnedaken hard bij nodig. Siward Zomer is directeur van Energie Samen Nederland en weet onze toekomstvisie goed te verwoorden in dit inspirerende interview.

Paul computer

Paul van Mook, Gellicum:
"Ik heb ingelegd in Zonnedak Hermeta omdat ik het belangrijk vind om te investeren in duurzame projecten die lokaal plaatsvinden.
Ik ken het bedrijf en het is leuk om te weten dat daar 'mijn panelen' liggen. Het geeft me ook een goed gevoel.
Ik laat de wereld graag een beetje mooier achter."

Nieuwe projecten om in te investeren

Je kunt momenteel participeren en investeren in de hieronder genoemde daken. In totaal gaat het om ca. 1.882 panelen en kan er € 600.000 worden geïnvesteerd. 

.Als lid van onze coöperatie voor € 10 per jaar kun je investeren in deze daken tegen een verwacht rendement van 4% en een annuïtaire aflossing in 15 jaar. Zie het voorbeeld bij een inleg van € 1.000,=. Je kunt je aanmelden als lid via onze website. Voor vragen stuur je een mail naar info@duurzaamwestbetuwe.nl.

Sinds eind 2021 zijn we heel actief daken aan het werven en komt er regelmatig een zonnedak bij. Om de daken te kunnen realiseren hebben we leden nodig die willen investeren en leden die in het postcodegebied van een dak wonen. Zij zijn nodig om subsidie te kunnen aanvragen waardoor het aanleggen van een zonnedak haalbaar is.

Zonnedak vb Investering PV 4%
Doekle lores

Doekle Terpstra, Acquoy:
"Voor mij is het vanzelfsprekend dat ik lid ben van deze coöperatie. Geweldig hoe zij zich inzetten voor zonnedaken waar iedereen beter van wordt. Als inwoner zet ik mij graag in voor lokaal opgewekte stroom. We kunnen dit tenslotte alleen maar samen voor elkaar krijgen."

Momenteel zijn er 2 zonnedaken waarin je kunt investeren

Je kunt nu deelnemen in Zonnedak Akkersestraat Ophemert. Het gaat om 266 panelen. De communicatie hierover gaat binnenkort van start. Blankers Transport is een mooi, innovatief familiebedrijf, opgericht in 1850.

Download de prospectus hier.
Inleggen als lid kan door hier in te loggen.
Maximale inleg is € 5.000,=.

Anthonie en Martien
Benodigde investering Akkersestraat Ophemert: € 95.000

0

is gerealiseerd

Je kunt nu deelnemen in Zonnedak Busterweg Beesd. Het gaat om 164 panelen.

Dit dak valt nog onder het 'zes zonnedaken project'.

Download de prospectus hier.
Inleggen als lid kan door hier in te loggen.
Maximale inleg is € 5.000,=.

Busterweg 19 in Beesd
Benodigde investering Bustersweg Beesd: € 55.000

0

is gerealiseerd

Daken die al aangesloten zijn of in ontwikkeling:

Zonnedak De Pluk in Geldermalsen. Het doelbedrag is bereikt. De 108 panelen zijn gelegd, 39.000 kWh/jaar, project is in afwachting van aansluiting.

 

 

De Pluk lr
Benodigde investering De Pluk: € 38.000

0

is gerealiseerd


Zonnedak Hermeta in Asperen.
Het doelbedrag is bereikt. De 1.000 panelen liggen op het dak en zijn aangesloten. De link waarmee je kunt zien wat de realtime opgewekte stroom is volgt binnenkort.

4-DJI_0193
Benodigde investering Hermeta: € 328.000

0

is gerealiseerd

Diepersestraat Neerijnen.
De 160 panelen liggen al op het dak. Dat levert 52.200 kWh per jaar. Stroomopwek sinds 25 februari 2023.

Via deze link kun je zien wat de realtime opgewekte stroom is.

Diepersestraat Neerrijnen Van Tuijl
Benodigde investering Neerrijnen: € 50.880

0

is gerealiseerd

Zonnedak Acquoy - dak van Piet Bullee:
216 panelen, stroomopwek sinds november 2022
Via deze link kun je zien wat de real-time opgewekte stroom is.

Hires Foto Bullee en Henk van Iterson
Benodigde investering € 43.000

0

is gerealiseerd

Zonnedak Haaften - Burcht van Haeften:
220 panelen gelegd, stroomopwek sinds mei 2022
Via deze link kun je zien wat de real-time opwekte stroom is.

Burcht van Haeften vooraangezicht
Benodigde investering € 62.000

0

is gerealiseerd

Homburg Beesd
De panelen liggen al op het dak. Via deze link kun je zien wat de real-time opgewekte stroom is. 

Homburg Kroeze beesd
Benodigde investering € 75.000

0

is gerealiseerd

Local for Local

We participeren samen met collega energiecoöperaties in Nederland in het pilotproject Local4Local dat zich inzet voor het opwekken van lokale duurzame stroom tegen kostprijs+. Voor iedereen. Ook inwoners die niet kunnen investeren. Meer info vind je hier.  Hiervoor gaan we ook samenwerken met een nieuw energiebedrijf. We vertellen je daar graag binnenkort meer over, zodat jij ook de knop kunt omzetten en lokale energie kunt afnemen tegen een eerlijke prijs.

Wat gebeurt er met opgewekte stroom?

De stroom kan normaal gesproken worden afgenomen via Greenchoice. Helaas geeft Greenchoice momenteel geen vaste contracten af omdat de markt heel onrustig is. Wil je weten wanneer het wel weer mogelijk is? Stuur dan een berichtje naar info@duurzaamwestbetuwe.nl.

Vragen aan het team zonnepanelen?

Heb je nog vragen? We beantwoorden ze graag. Stuur een mail naar info@duurzaamwestbetuwe.nl. Of heb je een dak van 400m2 of groter dat je ter beschikking wilt stellen? Kijk dan hier voor meer informatie.

Gerlach Velthoven   -  acquisitie
Klaas-Jan Brals       -  acquisitie
Hans Adams            -  subsidies en administratie
Marisca Stolp           -  communicatie en werving
Henk van Iterson     -  realisatie

Q&A Kijk hier voor de meest gestelde vragen

Investeren in zonnedaken: hoe werkt het precies?

We zetten alle stappen hieronder op een rijtje:

 1. Wij maken een plan voor een collectief dak; dit betekent een offerte, een netaansluitingaanvraag, een contract met de dakeigenaar en een subsidieaanvraag
 2. Als dit gelukt is, stellen wij een lening open in ons portal MijnDWB waar je, na in te loggen via het icoontje van het winkelwagentje, een lening aanvraagt en betaalt. Let op: er is altijd een maximum per deelnemer om zoveel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen.
 3. Met het opgehaalde geld kunnen wij de rekeningen gaan betalen en kan het zonnedak worden aangelegd. 
 4. Zodra de zonnepanelen op het dak gaan produceren, begint de rente en aflossing te lopen. Er zit dus altijd een periode tussen het moment dat je inlegt, dat het dak is aangesloten* en de productie start en het betaalmoment aan de deelnemers. (*) Het duurt even voordat het zonnedak af is en de netaansluiting ook functioneert. We berichten hierover op onze site.
 5. In januari wordt de jaarrekening van de coöperatie opgemaakt en zowel per project als over alle projecten heen gekeken of de doelrente van 4% uitgekeerd kan worden en dat er conform het annuïtaire aflossingsschema de aflossing gedaan kan worden over het afgelopen jaar.

  Hiervoor doet het bestuur in april een voorstel aan de ALV die daar over stemt. In goede jaren kan er besloten worden om extra rente uit te keren. In slechte jaren kan er besloten worden om de rente en/of aflossing uit te stellen.

 6. Rente bedraagt voor de huidige projecten 4% op jaarbasis en er is een annuïtair aflossingsschema over 15 jaar als in 15 keer 12 maanden.
 7. De coöperatie heeft geen plicht (of mogelijkheid) om de leningen aan de belastingdienst door te geven. Dit is dus aan de leden (lening-gevers) zelf.
 8. Op deze pagina zijn de prospectussen van de verschillende zonnedaken terug te vinden. Hierin staan de risico’s beschreven. Hierbij dient aangemerkte te worden dat:
  1. Er wel een melding bij de AFM is gedaan en we een prospectus conform de AFM richtlijnen hebben gemaakt (wat niet verplicht is), maar er geen toezicht van de AFM is op deze projecten (dat is er nooit). Vanuit compliance kijkt de Rabobank ook mee in het proces, maar niet in de ledengegevens.
  2. Een deelnemer een lening aan de coöperatie verstrekt en de coöperatie vervolgens investeert in het zonnedak en dus eigenaar is (samen met alle leden).
  3. De lening risicodragend is conform de regels van ons leenreglement. Er is dus een kans dat de rente en aflossing niet betaald kunnen worden.

Het risico hebben we zo klein mogelijk gemaakt door 1) een subsidie van de overheid te verkrijgen die voor 15 jaar een minimale opbrengst garandeert, 2) door een verzekering af te sluiten die meeste onvoorziene voorvallen dekt, 3) door met gecertificeerde aannemers te werken onder begeleiding van een professionele projectmanager en 4) door in de exploitatie een duidelijk garantieregime af te spreken en periodieke keuringen te doen. Verder is er afgesproken om eventuele malheur in één van de projecten te compenseren uit de andere projecten. De precieze gang van zaken is hier aan de ALV. 

Moet ik lid zijn van Coöperatie Duurzaam West Betuwe om mee te mogen doen?

Ja, om mee te kunnen doen aan onze coöperatieve projecten, is het een voorwaarde dat je lid wordt van Duurzaam West Betuwe voor 10 euro per jaar. 

Zit er een maximum aan het aantal panelen waarmee je deelneemt?

Je koopt geen panelen per stuk, maar legt een bedrag in dat bijdraagt aan het gehele project. De coöperatie kan wel een maximum aan het in te leggen bedrag per deelnemer stellen, bijvoorbeeld om zoveel mogelijk deelnemers de mogelijkheid te bieden aan het project mee te doen. Als er een te groot bedrag wordt ingeschreven zal het maximum bedrag worden teruggebracht tot waarop het gezamenlijke bedrag net voldoende is.

Krijg je als deelnemer eigen panelen?

Nee, de panelen zijn eigendom van de Coöperatie, want dat is een vereiste van de subsidieregeling waar we gebruik van maken. Er wordt ook geen specifiek paneel of plekje op het dak aan jouw inleg gekoppeld.

Als je al zonnepanelen op je eigen dak hebt liggen, kun je dan toch meedoen aan een postcoderoosproject?

Zeker kun je dan meedoen. Er zijn geen beperkingen (meer) anders dan het lidmaatschap van de Coöperatie en de kleinverbruikersaansluiting die ieder lid moet hebben.

Wat gebeurt er na een project met de panelen?

Onze Coöperatie wordt eigenaar van de installatie en sluit over het algemeen een overeenkomst af van 15 jaar met de mogelijkheid van verlening van steeds een periode van 5 jaar. 

Welke maatregelen worden er genomen om de productie van elektriciteit op peil te houden zodat het rendement kan worden gehaald?

De Coöperatie gaat alleen in zee met gecertificeerde leveranciers. Bovendien laten we een onafhankelijke derde partij een zogenaamde opleverinspectie uitvoeren. Dit wordt ook geëist door de verzekeraars. Ook komen wij contractueel garanties op de kwaliteit van de installatie en op het productievermogen overeen. Deze variëren van 12 tot 20 jaar.

Zijn er naast de eenmalige investering nog andere kosten?

Nee, voor de deelnemer zijn er geen andere kosten gedurende de looptijd van het project. De Coöperatie verkoopt de opgewekte energie en uit de opbrengst worden de exploitatiekosten betaald en waar nodig worden er reserves aangehouden.

Word je door deelname afhankelijk van een bepaalde energieleverancier?

Nee, de Coöperatie verkoopt de stroom aan een energiebedrijf, sinds begin 2023 is dat OM | nieuwe energie. Die heeft een contract met de Coöperatie, niet met de individuele deelnemer. Wil je jouw eigen lokale stroom afnemen? Dat kan binnenkort via OM | nieuwe energie. Houd onze nieuwsbrieven en social media in de gaten. 

Wat gebeurt er met jouw deelname aan een project als je gaat verhuizen?

Verhuizen is geen probleem. Je blijft deelnemer, tenzij je zelf de lening opzegt. Dat kan volgens de leningsovereenkomst die de Coöperatie met iedere deelnemer afsluit.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden gaat de inleg naar de wettelijke erfgenamen.

Hoe worden de rechten en de plichten vastgelegd?

De rechten en plichten zijn vastgelegd in het leenreglement die je op deze pagina kunt downloaden (bovenaan de Q&A). Daarnaast hebben de leden een online omgeving waarin hun leningen staat geadministreerd.

Hoe vult de coöperatie de financiële verantwoording van het project in?

De financiële verantwoording van de coöperatie vindt jaarlijks plaats tijdens de ALV (statutair voor 1 juli). Hierin wordt ook het projecten overzicht opgenomen.

Zijn er financiële risico’s verbonden aan deelname?

De financiële risico’s van je deelname zijn beperkt. De Coöperatie is een U.A., wat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele verliezen van de Coöperatie. De Coöperatie is juridisch eigenaar van de zonnedakinstallatie en dus aansprakelijk voor schade die aan derden wordt toegebracht als gevolg van bijvoorbeeld losgeslagen panelen tijdens storm die vervolgens ergens schade aanrichten. Hiervoor is de Coöperatie verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerbare situaties, denk aan oorlog of natuurrampen), dan stopt het project. In dit geval zouden de leden het resterende uitstaande leningsbedrag kwijt kunnen raken indien er onvoldoende reserves in het project aanwezig blijken te zijn. Andere financiële risico’s zijn in grote lijnen dezelfde als voor mensen met eigen zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan tegenvallende opbrengsten van de installatie. De Coöperatie neemt hiertoe verschillende maatregelen zoals een goed onderhoudscontract, product- en vermogensgaranties. De hoeveelheid zonnestraling heeft de Coöperatie echter niet in de hand. Om de opbrengst in de berekeningen niet te optimistisch aan te nemen heeft de Coöperatie daarvoor behoudende aannames gehanteerd.

Hoe zeker is het rendement van 4%?

De opbrengst van een zonnedakproject is goed voorspelbaar en wordt de eerste 15 jaar beschermd door subsidie. Toch kan het voorkomen dat we wel eens een jaar minder rente kunnen uitkeren of in het ergste geval wat aflossing uitstellen. Dat kan komen door tegenvallende zonneschijn. Of doordat de marktprijs zo laag is dat de subsidie het niet meer volledig aanvult.

We vangen het risico op door wel meerdere projecten in een ‘mandje’ te stoppen. Ze kunnen elkaar dus compenseren. Dat verlaagt het risico.