Investeren in zonnedaken?
Verwacht rendement 4 %

Onze coöperatie zet zich samen met haar leden in om collectieve zonnedak-projecten te realiseren en daarmee onze gemeente van steeds meer duurzame energie te voorzien.

Sinds eind 2021 zijn we heel actief daken aan het werven en komt er elk kwartaal wel een zonnedak bij. Er zijn dus door het jaar heen, steeds weer nieuwe instapmomenten.

We houden onze leden op de hoogte via onze nieuwsbrief. Voor 10 euro per jaar ben je lid van onze coöperatie. Voorwaarde om lid te worden is wel, dat je in de gemeente West Betuwe of een aangrenzende gemeente woont. Je kunt je aanmelden via deze link.

Nieuwe projecten om in te investeren!

In de komende periode kunnen we starten met het realiseren van 5 daken:
* Achterweg Herwijnen, * Busterweg Beesd, * Akkerstraat Ophemert, * Tinnegieter Hellouw, * Hermeta Asperen. Dit laatste dak heeft geruime tijd stilgelegen i.v.m. een directiewisseling, maar inmiddels staan alle seinen op groen.

In totaal gaat het om 1.882 panelen en hebben we de komende periode
€ 600.000 nodig. 

Inleggen

Als lid van onze coöperatie kun je investeren in deze 5 daken tegen een verwacht rendement van 4%

in MijnDWB vind je de daken waarin je kunt investeren en het maximale bedrag dat je kunt inleggen per dak. Je kunt jouw inleg verdelen over de diverse daken, maar dat is niet nodig.

De daken waarin je kunt investeren zijn zichtbaar in Mijn DWB zodra voor een dak de volgende documenten getekend zijn: het opstalcontract, de offerte voor de panelen en de subsidiebeschikking.

We starten nu allereerst met de investering voor Hermeta t.b.v. een zonnedak met 1000 panelen. Er is een bedrag nodig van € 328.000. Per huishouden kan maximaal € 10.000 worden ingelegd. De gang zit er in, panelen worden eind april al gelegd.

Nog geen lid?
Om te investeren moet je eerst lid zijn. Om lid te kunnen worden moet je in de gemeente West Betuwe of een aangrenzende gemeente wonen. Je kunt je aanmelden via onze website. Zodra je bent aangemeld, ontvang je automatisch inloggegevens voor MijnDWB. Inloggen in Mijn DWB loopt via de homepage van onze website.

Rendement
We kunnen 4% rente toezeggen en een annuïtaire aflossing in 15 jaar. Hieronder zie je een voorbeeld bij een inleg van € 1.000,=.

Status huidige zonnedakprojecten

*   Zonnedak Homburg Beesd
243 panelen, 90.000 kWh/jaar, in afwachting van aansluiting

*  Zonnedak Diepenstraat Neerijnen
160 panelen gelegd, 52.500 kWh/jaar, stroomopwek sinds 25 februari 2022

*  Zonnedak De Pluk Geldermalsen
108 panelen gelegd, 39.000 kWh/jaar, in afwachting van aansluiting

*  Zonnedak Acquoy - dak van Piet Bullee:
216 panelen, stroomopwek sinds november 2022
Via deze link kun je zien wat de real-time opwerk is.

*  Zonnedak Haaften - Burcht van Haeften:
220 panelen gelegd, stroomopwek sinds mei 2022
Via deze link kun je zien wat de real-time opwek is.

4-DJI_0193
Benodigde investering Hermeta: € 328.000

0

gerealiseerd sinds 7 maart 2023

Vragen aan het team zonnepanelen?

Heb je nog vragen? We beantwoorden ze graag. Stuur een mail naar info@duurzaamwestbetuwe.nl. Of heb je een dak van 400m2 of groter dat je ter beschikking wilt stellen? Kijk dan hier voor meer informatie.

Gerlach Velthoven   -  acquisitie
Klaas-Jan Brals       -  acquisitie
Hans Adams            -  subsidies en administratie
Marisca Stolp           -  communicatie en werving
Henk van Iterson     -  realisatie

Wat gebeurt er met opgewekte stroom?

De stroom gaat naar Betuwestroom en kan normaal gesproken worden afgenomen via Greenchoice. Helaas geeft Greenchoice momenteel geen vaste contracten af omdat de markt heel onrustig is. Wil je weten wanneer het wel weer mogelijk is? Stuur dan een berichtje naar info@betuwestroom.nl.

Local for Local

Betuwestroom is een initiatief van de gezamenlijke coöperaties in de regio. We werken momenteel samen aan het zogeheten Local for Local concept: lokaal opgewekte duurzame energie voor inwoners, voor een eerlijke prijs die gebaseerd is op de kostprijs van onze opwekprojecten. Je bent dan niet meer afhankelijk van de veel te hoge marktprijzen. We hopen je daar spoedig meer over te kunnen vertellen.

Moet ik lid zijn van Coöperatie Duurzaam West Betuwe om mee te mogen doen?

Ja, om mee te kunnen doen aan onze coöperatieve projecten, is het een voorwaarde dat je lid wordt van Duurzaam West Betuwe voor 10 euro per jaar. 

Zit er een maximum aan het aantal panelen waarmee je deelneemt?

Je koopt geen panelen per stuk, maar legt een bedrag in dat bijdraagt aan het gehele project. De coöperatie kan wel een maximum aan het in te leggen bedrag per deelnemer stellen, bijvoorbeeld om zoveel mogelijk deelnemers de mogelijkheid te bieden aan het project mee te doen. Als er een te groot bedrag wordt ingeschreven zal het maximum bedrag worden teruggebracht tot waarop het gezamenlijke bedrag net voldoende is.

Krijg je als deelnemer eigen panelen?

Nee, de panelen zijn eigendom van de Coöperatie, want dat is een vereiste van de subsidieregeling waar we gebruik van maken. Er wordt ook geen specifiek paneel of plekje op het dak aan jouw inleg gekoppeld.

Als je al zonnepanelen op je eigen dak hebt liggen, kun je dan toch meedoen aan een postcoderoosproject?

Zeker kun je dan meedoen. Er zijn geen beperkingen (meer) anders dan het lidmaatschap van de Coöperatie en de kleinverbruikersaansluiting die ieder lid moet hebben.

Wat gebeurt er na een project met de panelen?

Onze Coöperatie wordt eigenaar van de installatie en sluit over het algemeen een overeenkomst af van 25 jaar met de mogelijkheid van verlening van steeds een periode van 5 jaar. 

Welke maatregelen worden er genomen om de productie van elektriciteit op peil te houden zodat het rendement kan worden gehaald?

De Coöperatie gaat alleen in zee met gecertificeerde leveranciers. Bovendien laten we een onafhankelijke derde partij een zogenaamde opleverinspectie uitvoeren. Dit wordt ook geëist door de verzekeraars. Met de leverancier spreken wij contractueel af dat zij verantwoordelijk zijn voor deugdelijke installatie en onderhoud van de systemen. Ook komen wij contractueel garanties op de kwaliteit van de installatie en op het productievermogen overeen. Deze variëren van 12 tot 20 jaar.

Zijn er naast de eenmalige investering nog andere kosten?

Nee, voor de deelnemer zijn er geen andere kosten gedurende de looptijd van het project, Calamiteiten daargelaten. De Coöperatie verkoopt de opgewekte energie en uit de opbrengst worden de exploitatiekosten betaald en waar nodig worden er reserves aangehouden.

Word je door deelname afhankelijk van een bepaalde energieleverancier?

Nee, de Coöperatie verkoopt de stroom aan een Energiemaatschappij. Die heeft een contract met de Coöperatie, niet met de individuele deelnemer. Wil je jouwe eigen lokale Betuwestroom? Kijk dan hier

Wat gebeurt er met jouw deelname aan een project als je gaat verhuizen?

Verhuizen is geen probleem. Je blijft deelnemer, tenzij je zelf de lening opzegt. Dat kan volgens de leningsovereenkomst die de Coöperatie met iedere deelnemer afsluit.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden gaat de inleg naar de wettelijke erfgenamen.

Hoe worden de rechten en de plichten vastgelegd?

Deze worden geregeld in een lening overeenkomst. Dit is een overeenkomst tussen de deelnemers en de Coöperatie waarin de rechten en plichten van de Coöperatie en de deelnemers nader worden vastgelegd. De lening overeenkomst is een aparte overeenkomst die geldt naast hetgeen is geregeld ten aanzien van het lidmaatschapsrecht in de statuten van de Coöperatie en in het leningreglement.

Hoe vult de coöperatie de financiële verantwoording van het project in?

De financiële verantwoording van de coöperatie vindt jaarlijks plaats tijdens de ALV (statutair voor 1 juli). Hierin wordt ook het projecten overzicht opgenomen.

Zijn er financiële risico’s verbonden aan deelname?

De financiële risico’s van je deelname zijn beperkt. De Coöperatie is een U.A., wat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele verliezen van de Coöperatie. De Coöperatie is juridisch eigenaar van de zonnedakinstallatie en dus aansprakelijk voor schade die aan derden wordt toegebracht als gevolg van bijvoorbeeld losgeslagen panelen tijdens storm die vervolgens ergens schade aanrichten. Hiervoor is de Coöperatie verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerbare situaties, denk aan oorlog of natuurrampen), dan stopt het project. In dit geval zouden de leden het resterende uitstaande leningsbedrag kwijt kunnen raken indien er onvoldoende reserves in het project aanwezig blijken te zijn. Andere financiële risico’s zijn in grote lijnen dezelfde als voor mensen met eigen zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan tegenvallende opbrengsten van de installatie. De Coöperatie neemt hiertoe verschillende maatregelen zoals een goed onderhoudscontract, product- en vermogensgaranties. De hoeveelheid zonnestraling heeft de Coöperatie echter niet in de hand. Om de opbrengst in de berekeningen niet te optimistisch aan te nemen heeft de Coöperatie daarvoor behoudende aannames gehanteerd.