Betuwestroom wordt om | nieuwe energie, doe je mee?

Onze coöperatie heeft de ambitie om zo snel mogelijk om te gaan van grijze stroom naar 100% duurzame stroom uit eigen buurt. We noemen dat Local4Local; onze eigen energiegemeenschap. Het is heel belangrijk voor ons dat we een partner hebben die ons daarbij ondersteunt. We stappen daarom over van Betuwestroom/Greenchoice naar om | nieuwe energie. Als lid van om | nieuwe energie hebben we bijvoorbeeld ook invloed op de prijs. Dat is bij Greenchoice niet mogelijk. Met onze nieuwe partner denken wij de komende jaren onze stip op de horizon te kunnen bereiken. om | nieuwe energie levert energie tegen een aantrekkelijk tarief. Doe je ook mee?

Ook overstappen naar om | nieuwe energie

Heb jij een groen hart en vind je betaalbare, lokale energie belangrijk dan kan
om | nieuwe energie de energieleverancier voor jou zijn. Neem hier een kijkje op hun website. Door aan te geven dat je graag stroom afneemt van onze coöperatie, steun je ook nog eens onze initiatieven met een bedrag van 30 euro per jaar. Als je ook gas afneemt via om | nieuwe energie komt daar nog eens 30 euro bij.

Redenen overstappen
OM energie fotobanner

Wie is om | nieuwe energie?

om | nieuwe energie is al 7 jaar op een rij het allergroenste energiecollectief van Nederland, een coöperatief energiebedrijf zonder winstoogmerk. Ontstaan vanuit betrokken burgers die hun energievoorziening weer in eigen handen wilden nemen. Om hun doel te bereiken, hebben zij zich verenigd in lokale energiecoöperaties die hun omzet teruggeven aan de deelnemers van de coöperatie en de maatschappij. Samen met 80 andere lokale energiecoöperaties door het hele land wekken ze nu al genoeg stroom op voor honderdduizenden huishoudens.

>> Je leest er hier meer over

Duurzaam West Betuwe (S)

Uniek! Bescherming tegen te hoge stroomtarieven

Dankzij ons lokale opwekprojecten (zon en wind) kunnen we inwoners van Rivierenland beschermen tegen te hoge marktprijzen. We zijn momenteel bezig met het maken van afspraken hoe we deze regeling kunnen vormgeven. Houd onze website en nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie.

Meer over onze stip op de horizon

We participeren samen met collega energiecoöperaties in Nederland in het pilotproject Local4Local. Onder deze naam werken we de komende jaren aan lokaal, duurzaam opgewekte stroom tegen een eerlijke prijs voor iedereen. Het is de bedoeling dat die stroom op termijn (direct) geleverd kan worden aan lokale afnemers, waarbij aanbod en vraag zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. We trekken hierin actief op met nog 5 andere coöperaties in Rivierenland.

"Ongelooflijk dat dit bestaat! Mag ik meedoen?"

Siward Zomer is directeur van Energie Samen Nederland, waarbij wij zijn aangesloten. Hij weet onze toekomstvisie heel goed te verwoorden in een inspirerend interview door de VPRO. >> Kijk het filmpje hier.

Local4Local plaatje interview

Q&A - kijk hier voor de meest gestelde vragen

Mijn contract loopt af. Wat is wijsheid?

Wij willen geen advies geven over contracten. Dat is altijd een persoonlijke keuze. Belangrijk is dat jij je er zelf prettig bij voelt. 

Ik neem al energie af van om | nieuwe energie. Hoe kan ik aangeven dat ik Coöperatie Duurzaam West Betuwe wil steunen?

Wij waarderen het natuurlijk enorm als je de moeite wilt nemen om aan te geven dat je ons wilt steunen. Dat kun je doen door een email te sturen naar info@samenom.nl.

Wat voor soort contracten zijn er op de markt?

Je kunt tegenwoordig kiezen uit een vast, een variabel/flexibel of een dynamisch contract. Iedereen vult dat op zijn eigen manier in. In grote lijnen kun je zeggen:

Bij een vast contract betaal je als klant een vast energietarief per kWh of m3 gas. Dit tarief staat voor 1 of meerdere jaren vast, ongeacht wat de schommelende energiemarkt doet.

Bij een variabel of flexibel energiecontract kan het tarief per maand verschillen. De energieleverancier is bij een variabel contract vrij om het energietarief per maand op basis van de energiemarkt aan te passen. Dat moet wel 30 dagen van te voren worden aangekondigd. Een variabel energiecontract leg je vast voor onbepaalde tijd en mag je als klant altijd opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen.

Een dynamisch energiecontract werkt - in tegenstelling tot variabele en vaste contracten - niet met een vast energietarief per maand. Je betaalt de geldende elektriciteits- en gasprijs van het moment. Deze prijzen schommelen voor elektriciteit per uur en voor gas per dag. 

Wat voor contracten biedt om | nieuwe energie?

om | nieuwe energie biedt naast een vast jaarcontact ook een variabel contract aan onder de naam 'Flex'. Dat is een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 30 dagen. Het overeengekomen tarief is flexibel en wordt maandelijks vooraf opnieuw vastgesteld op basis van de actuele marktontwikkelingen. Hierdoor beweegt het tarief mee met de ontwikkelingen op de energiemarkt. De tarieven worden kenbaar gemaakt op hun tarievenpagina: https://samenom.nl/tarieven/

om | nieuwe energie biedt nog geen dynamisch contract aan, maar daar werken we wel naartoe met ons Local4Local concept. Dat is onze stip op de horizon. Wij streven ernaar om lokaal opgewekte stroom direct aan te bieden aan inwoners van Rivierenland tegen een kostprijs+ tarief. 

Welke tarieven hanteert om | nieuwe energie?

De actuele tarieven die om | nieuwe energie hanteert vind je op deze pagina https://samenom.nl/tarieven/.

Hoe beschermen wij tegen te hoge stroomtarieven?

Bij hoge stroomprijzen wordt vanuit de winst van onze coöperatieve opwekprojecten (zon en wind) een deel gereserveerd om inwoners, die een contract sluiten bij om | nieuwe energie, tegen te hoge stroomtarieven te beschermen.

Hoe werkt dat precies?
De stroom die wij zelf opwekken, verkopen we door tegen de geldende marktprijzen. Als die hoog zijn, maakt de coöperatie meer winst. Die overwinst gebruiken we deels voor nieuwe duurzame projecten en deels om onze inwoners te beschermen tegen te hoge tarieven. Dat doen we in samenwerking met nog vijf andere energiecoöperaties in Rivierenland. 

Wat gebeurt er nu met Betuwestroom?

We stappen over van Greenchoice naar om | nieuwe energie en daarmee stopt het label Betuwestroom. Onze coöperatie krijgt dus ook geen vergoeding meer van Greenchoice. Wil je onze coöperatie en projecten blijven steunen, neem dan een contract af bij om | nieuwe energie en kies in het keuzemenu voor Duurzaam West Betuwe. 

Wat gebeurt er als ik bij Greenchoice mijn energie blijf afnemen?

Je kunt gewoon energie bij Greenchoice blijven afnemen. Je steunt dan alleen niet meer onze coöperatie met een bijdrage. Door bij om | nieuwe energie aan te geven dat je graag stroom afneemt van onze coöperatie, steun je onze initiatieven met een bedrag van 30 euro per jaar. Als je ook gas afneemt via om | nieuwe energie komt daar nog eens 30 euro bij.

Wat zijn de risico's van overstappen naar om | nieuwe energie?

De risico's zijn niet veel anders dan bij andere energiebedrijven. Ze kunnen failliet gaan. Mocht in het allerslechte geval om | nieuwe energie op houden te bestaan dan wordt  de levering van stroom en gas gewaarborgd door andere energieleveranciers. Wel kun je je reeds betaalde termijnbedragen kwijt raken. Dat risico is op te vangen door je termijnbedrag zo laag mogelijk te houden. 

Wat wordt bedoeld met Local4Local?

Lokaal energie opwekken en deze direct leveren aan lokale afnemers. Dat is het uitgangspunt van het ‘Local4Local’ project. Vanuit de overheid hebben de coöperaties in Nederland gezamenlijk een subsidie gekregen om dit concept verder te ontwikkelen. Samen met nog 5 coöperaties in Rivierenland zijn wij 1 van de 7 pilotregio's. Wij willen met onze energieprojecten bijdragen aan een toekomstbestendige wereld.

Dit willen wij onafhankelijk van commerciële energiebedrijven organiseren en daarmee los komen van de geldende marktwerking. 

Siward Zomer is directeur van Energie Samen Nederland. Hij weet onze toekomstvisie goed te verwoorden in dit inspirerende interview van de VPRO: https://youtu.be/2E_k2uyXcfY

Wat gebeurt er met de cashback regeling van Betuwewind?

De cashback regeling van Betuwewind hield in dat inwoners die lid zijn van Betuwewind hun jaarafrekening konden indienen als het berekende tarief hoger was dan 15 cent per kWh. In de praktijk is duidelijk geworden dat deze regeling niet goed werkt. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 juni 2023 is door de leden van Betuwewind besloten om met deze regeling te stoppen. Wel is het nog mogelijk dat de leden die in West Betuwe wonen van deze regeling gebruik maken tot 20 juni 2024. 

In plaats van de cashback regeling is er voor gestemd om bij hoge stroomprijzen een deel van de winst van Betuwewind te gebruiken om inwoners van Rivierenland te beschermen tegen te hoge stroomtarieven.