Historisch moment voor coöperaties!

De Tweede Kamer heeft met brede steun ingestemd met de nieuwe energiewet! Op 27 maart heeft Energie Samen namens hun leden (waaronder de energiecoöperaties in Rivierenland) voorstellen voor amendementen op de concept-energiewet gepresenteerd. Dankzij deze voorstellen krijgen energiegemeenschappen nu de ruimte en ondersteuning die ze nodig hebben om hun positie in te nemen op de energiemarkt!

De minister moet nu de wet nog wel door de Eerste Kamer zien te loodsen, al lijkt dat gezien de brede steun onder de partijen in de Tweede Kamer geen probleem. Als de wet het haalt, wordt hij begin 2025 van kracht. De nieuwe energiewet, markeert een historische verandering in de Nederlandse energiegeschiedenis.  Energiegemeenschappen hebben nu een juridisch erkende positie en rol in de energiemarkt, naast energieleveranciers, producenten en netbeheerders. Daarmee zijn ze een nieuwe speler op de markt, gericht op sociale en milieuvoordelen in plaats van winst.

Wat betekent de nieuwe wet?

  • Bescherming van consumenten en flexibiliteit: Consumenten worden beter beschermd en krijgen meer mogelijkheden om het stroomnet flexibel te gebruiken.
  • Energie delen en democratie: Energiegemeenschappen kunnen nu zelf opgewekte energie delen en moeten democratisch georganiseerd zijn.
  • Lokale eigendom: Gemeenten kunnen nu vastleggen dat 50% lokaal eigendom nagestreefd moet worden voor wind- en zonprojecten.

Energie Samen heeft zich jarenlang ingezet voor deze veranderingen, onze positie. Vanaf 2013 hebben zij op Europees niveau gelobbyd, deelgenomen aan werkgroepen, kennisproducten ontwikkeld en veel contact gehad met hun leden. Dit gezamenlijke werk heeft uiteindelijk tot succes geleid.

Hoewel Nederland een van de laatste landen is die deze Europese regels implementeert, lopen we nu voorop met het democratische karakter van energiegemeenschappen en de mogelijkheid om energie te delen. We kunnen er trots op zijn dat alle leden daar een rol in hebben gespeeld en zien de behandeling door de Eerste Kamer met vertrouwen tegemoet.

Meer informatie:

Lees het nieuwsbericht van de rijksoverheid over de nieuwe energiewet hier.

Onze voorstellen voor de verbetering van de energiewet lees je hier.

Download hier de position paper die Energie Samen geschreven heeft over de rol van energiegemeenschappen in de energietransitie.

De Knop en leden 11duurzaam door Hans Adams