Subsidie regenwateropvang gestopt

De afgelopen periode hebben heel veel mensen gebruik gemaakt van de subsidieregeling van Waterschap Rivierenland om maatregelen te treffen waarmee regenwater opgevangen kan worden. Daardoor is het subsidieplafond bereikt, de pot is leeg. Het is natuurlijk fijn dat zo veel mensen aan de slag zijn gegaan! Dit betekent helaas ook dat de subsidie op dit moment niet meer aan te vragen is.

Het Waterschap vindt het belangrijk  om met elkaar aan het klimaat te werken. Ze evalueren deze subsidieregeling en wie weet wordt deze weer in het leven geroepen. Ook gaan ze de komende jaren samen met gemeenten en provincies aan het klimaat werken. Als er weer nieuws is, laten we het weten.

Ondertussen vind je hier het handboek voor een watervriendelijke tuin met de volgende inhoud:

• Plaats een regenton
• Werken aan een gezonde bodem
• Makkelijke planten voor schaduwrijke tuinen
• Makkelijke planten voor natte tuinen
• Makkelijke planten voor zonnige tuinen
• Makkelijke planten voor droge tuinen
• Leg een gazon aan
• Plaats groene hagen
• Plant een boom
• Vergroen je balkon
• Maak een geveltuintje
• Gebruik waterpasserende bestrating
• Leg een gootje aan
• Leg een regenwatervijver aan
• Maak hoogteverschillen
• Plaats een groen dak
• Maak een groene gevel
• Leg een moestuintje aan
• Een tuin voor vogels, bijen en vlinders