Gerealiseerde zonnedaken

We zijn er trots op dat we in onze gemeente, samen met onze leden, de werkgroep 'Zonnedaken' al een paar mooie daken hebben gerealiseerd. Je vind ze op deze pagina. In een aantal daken kun je nog investeren tegen 4% en een looptijd van 15 jaar. Elk jaar wordt rendement en een deel van jouw investering uitgekeerd.

V2ThinkstockPhotos-897344772_2-01

Zonnedak Acquoy - dak van Piet Bullee:
216 panelen, stroomopwek sinds november 2022
Via deze link kun je zien wat de real-time opgewekte stroom is.

Hires Foto Bullee en Henk van Iterson
Benodigde investering € 43.000

0

waarvan is gerealiseerd

Zonnedak Haaften - Burcht van Haeften:
220 panelen gelegd, stroomopwek sinds mei 2022
Via deze link kun je zien wat de real-time opwekte stroom is.

Burcht van Haeften vooraangezicht
Benodigde investering € 62.000

0

waarvan is gerealiseerd

Homburg Beesd
De panelen liggen al op het dak. Via deze link kun je zien wat de real-time opgewekte stroom is. 

Homburg Kroeze beesd
Benodigde investering € 75.000

0

waarvan is gerealiseerd

Diepersestraat Neerrijnen.
De 160 panelen liggen al op het dak. Dat levert 52.200 kWh per jaar. Stroomopwek sinds 25 februari 2023.
De realtime opgewekte stroom kun je hier zien.

Diepersestraat Neerrijnen Van Tuijl
Benodigde investering € 52.000

0

waarvan is gerealiseerd

Local for Local

We participeren samen met collega energiecoöperaties in Nederland in het pilotproject Local4Local dat zich inzet voor het opwekken van lokale duurzame stroom tegen kostprijs+. Voor iedereen. Ook inwoners die niet kunnen investeren. Meer info vind je hier.  Hiervoor gaan we ook samenwerken met een nieuw energiebedrijf. We vertellen je daar graag binnenkort meer over, zodat jij ook de knop kunt omzetten en lokale energie kunt afnemen tegen een eerlijke prijs.

Wat gebeurt er met opgewekte stroom?

De stroom kan normaal gesproken worden afgenomen via Greenchoice. Helaas geeft Greenchoice momenteel geen vaste contracten af omdat de markt heel onrustig is. Wil je weten wanneer het wel weer mogelijk is? Stuur dan een berichtje naar info@betuwestroom.nl.

Vragen aan het team zonnepanelen?

Heb je nog vragen? We beantwoorden ze graag. Stuur een mail naar info@duurzaamwestbetuwe.nl. Of heb je een dak van 400m2 of groter dat je ter beschikking wilt stellen? Kijk dan hier voor meer informatie.

Gerlach Velthoven   -  acquisitie
Klaas-Jan Brals       -  acquisitie
Hans Adams            -  subsidies en administratie
Marisca Stolp           -  communicatie en werving
Henk van Iterson     -  realisatie

Q&A Kijk hier voor de meest gestelde vragen.

Moet ik lid zijn van Coöperatie Duurzaam West Betuwe om mee te mogen doen?

Ja, om mee te kunnen doen aan onze coöperatieve projecten, is het een voorwaarde dat je lid wordt van Duurzaam West Betuwe voor 10 euro per jaar. 

Zit er een maximum aan het aantal panelen waarmee je deelneemt?

Je koopt geen panelen per stuk, maar legt een bedrag in dat bijdraagt aan het gehele project. De coöperatie kan wel een maximum aan het in te leggen bedrag per deelnemer stellen, bijvoorbeeld om zoveel mogelijk deelnemers de mogelijkheid te bieden aan het project mee te doen. Als er een te groot bedrag wordt ingeschreven zal het maximum bedrag worden teruggebracht tot waarop het gezamenlijke bedrag net voldoende is.

Krijg je als deelnemer eigen panelen?

Nee, de panelen zijn eigendom van de Coöperatie, want dat is een vereiste van de subsidieregeling waar we gebruik van maken. Er wordt ook geen specifiek paneel of plekje op het dak aan jouw inleg gekoppeld.

Als je al zonnepanelen op je eigen dak hebt liggen, kun je dan toch meedoen aan een postcoderoosproject?

Zeker kun je dan meedoen. Er zijn geen beperkingen (meer) anders dan het lidmaatschap van de Coöperatie en de kleinverbruikersaansluiting die ieder lid moet hebben.

Wat gebeurt er na een project met de panelen?

Onze Coöperatie wordt eigenaar van de installatie en sluit over het algemeen een overeenkomst af van 25 jaar met de mogelijkheid van verlening van steeds een periode van 5 jaar. 

Welke maatregelen worden er genomen om de productie van elektriciteit op peil te houden zodat het rendement kan worden gehaald?

De Coöperatie gaat alleen in zee met gecertificeerde leveranciers. Bovendien laten we een onafhankelijke derde partij een zogenaamde opleverinspectie uitvoeren. Dit wordt ook geëist door de verzekeraars. Met de leverancier spreken wij contractueel af dat zij verantwoordelijk zijn voor deugdelijke installatie en onderhoud van de systemen. Ook komen wij contractueel garanties op de kwaliteit van de installatie en op het productievermogen overeen. Deze variëren van 12 tot 20 jaar.

Zijn er naast de eenmalige investering nog andere kosten?

Nee, voor de deelnemer zijn er geen andere kosten gedurende de looptijd van het project, Calamiteiten daargelaten. De Coöperatie verkoopt de opgewekte energie en uit de opbrengst worden de exploitatiekosten betaald en waar nodig worden er reserves aangehouden.

Word je door deelname afhankelijk van een bepaalde energieleverancier?

Nee, de Coöperatie verkoopt de stroom aan een Energiemaatschappij. Die heeft een contract met de Coöperatie, niet met de individuele deelnemer. Wil je jouwe eigen lokale Betuwestroom? Kijk dan hier

Wat gebeurt er met jouw deelname aan een project als je gaat verhuizen?

Verhuizen is geen probleem. Je blijft deelnemer, tenzij je zelf de lening opzegt. Dat kan volgens de leningsovereenkomst die de Coöperatie met iedere deelnemer afsluit.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden gaat de inleg naar de wettelijke erfgenamen.

Hoe worden de rechten en de plichten vastgelegd?

Deze worden geregeld in een lening overeenkomst. Dit is een overeenkomst tussen de deelnemers en de Coöperatie waarin de rechten en plichten van de Coöperatie en de deelnemers nader worden vastgelegd. De lening overeenkomst is een aparte overeenkomst die geldt naast hetgeen is geregeld ten aanzien van het lidmaatschapsrecht in de statuten van de Coöperatie en in het leningreglement.

Hoe vult de coöperatie de financiële verantwoording van het project in?

De financiële verantwoording van de coöperatie vindt jaarlijks plaats tijdens de ALV (statutair voor 1 juli). Hierin wordt ook het projecten overzicht opgenomen.

Zijn er financiële risico’s verbonden aan deelname?

De financiële risico’s van je deelname zijn beperkt. De Coöperatie is een U.A., wat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele verliezen van de Coöperatie. De Coöperatie is juridisch eigenaar van de zonnedakinstallatie en dus aansprakelijk voor schade die aan derden wordt toegebracht als gevolg van bijvoorbeeld losgeslagen panelen tijdens storm die vervolgens ergens schade aanrichten. Hiervoor is de Coöperatie verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerbare situaties, denk aan oorlog of natuurrampen), dan stopt het project. In dit geval zouden de leden het resterende uitstaande leningsbedrag kwijt kunnen raken indien er onvoldoende reserves in het project aanwezig blijken te zijn. Andere financiële risico’s zijn in grote lijnen dezelfde als voor mensen met eigen zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan tegenvallende opbrengsten van de installatie. De Coöperatie neemt hiertoe verschillende maatregelen zoals een goed onderhoudscontract, product- en vermogensgaranties. De hoeveelheid zonnestraling heeft de Coöperatie echter niet in de hand. Om de opbrengst in de berekeningen niet te optimistisch aan te nemen heeft de Coöperatie daarvoor behoudende aannames gehanteerd.