Tijdelijk geen kosten voor verwijderen gasaansluiting

Wiebes komt in het voorjaar van 2021 met een regeling die de kosten voor kleinverbruikers wegneemt.  Hij zegt hierover: “Onduidelijkheid over kosten kan vertragend werken voor de energietransitie. Daarom kies ik ervoor om de procedure in gang te zetten om de verwijderkosten tijdelijk volledig te verrekenen in het algemene periodieke aansluittarief. Hiermee wordt geregeld dat afnemers die hun gasaansluiting willen beëindigen in alle gevallen geen rekening hoeven te betalen en de netbeheerders de kosten voor de werkzaamheden mogen verrekenen in het periodieke aansluittarief. Op deze manier wordt geregeld dat de netbeheerders een redelijke vergoeding krijgen voor de werkzaamheden die zij moeten uitvoeren.”

Wiebes verwacht dat de wijzigingsregeling voor 1 maart volgend jaar in werking kan treden. Voordat het zover is, moet de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas worden gewijzigd. Daar moet de ACM ook nog advies over uitbrengen. Vervolgens moet die wijzigingsregeling nog door het parlement. Ook moet de tarievencode gas door de ACM worden gewijzigd om het schrappen van de kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting mogelijk te maken.

De nieuwe regeling zal dus tijdelijk van kracht zijn; er komt een nieuwe Energiewet aan waarin opnieuw gekeken wordt naar de verdeling van kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen. Het kan dat er dan wel weer kosten voor kleinverbruikers ingesteld gaan worden, iets waar Wiebes al enigszins op hint: “Zolang het gaat om een relatief beperkt aantal afnemers die hun gasaansluiting willen beëindigen, zal het effect van deze tijdelijke oplossing op het periodieke aansluittarief voor de achterblijvers beperkt zijn. Echter, het is de verwachting dat dit aantal op gaat lopen als gevolg van de energietransitie.”

Bestuurshamer-2048x1365