Subsidiepot duurzame energieopwekking fors omhoog

Goed nieuws voor het mogelijk maken van nieuwe zonnedakprojecten!

Minister Jetten verruimt de speciale Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE). Volgend jaar wordt de pot vergroot tot € 150 miljoen; eerder was € 37 miljoen toegezegd.

De tarieven voor 2023 zijn ook bekend. Ten opzichte van vorig jaar zijn ze fors verhoogd. Het basisbedrag voor zon wordt € 0,131 per kWh voor grootverbruikersaansluitingen en € 0,140 voor kleinverbruikersaansluitingen. Verder kondigt de minister een aantal verbeteringen aan waarvoor de gezamenlijke coöperaties flink hebben gelobbyd.

Meer informatie vind je op de website van Energie Samen.

Afb zonnedak