Salderingsregeling geleidelijk afgebouwd

Minister Wiebes heeft 30 maart jl. de knoop doorgehakt, de salderingsregeling van zonnepanelen wordt geleidelijk afgebouwd. Hoe dat in zijn werk gaat, is ook al bekend: eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9% minder salderen zodat er in 2031 niet meer gesaldeerd kan worden.

 Het kabinet verwacht dat het voor huishoudens financieel aantrekkelijk blijft om te investeren in zonnepanelen en met deze afbouwregeling wordt tegelijkertijd overstimulering voorkomen. Volgens minister Wiebes pakt zo de energietransitie voor de belastingbetaler niet duurder uit dan nodig.

Waarom wordt de salderingsregeling afgebouwd?

De salderingsregeling kost de overheid veel geld, maar is bedoeld om de investering in zonnepanelen om zo het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Naast het feit dat de overheid door deze regeling minder energiebelasting ontvangt, moet ze ook investeren in de elektriciteitscentrale: deze zijn voor eenrichtingsverkeer ingericht, namelijk van de centrale naar de woning. Maar door de salderingsregeling gaat er steeds meer energie op en neer: tweerichtingsverkeer. En dat vergt aanpassing.

Wat betekent dit voor jou?

Eigenlijk niet zo veel. Alleen dat de terugverdientijd van jouw investering omhoog gaat. Maar je blijft nog steeds profiteren van een goed financieel rendement. Bovendien wek je nog steeds efficiënt je eigen duurzame energie op!

Door de nieuwe regeling wordt het interessanter om accu’s te plaatsen en je eigen stroom op te slaan.  Bovendien maakt het je nog bewuster om efficiënt met energie  om te gaan: wasmachine overdag aan en niet meer in de avond!

Kalenderjaar Definitieve afbouw
(maart 2020)
Indicatieve afbouw
(oktober 2019)
2023 91 procent 89 procent
2024 82 procent 78 procent
2025 73 procent 67 procent
2026 64 procent 56 procent
2027 55 procent 45 procent
2028 46 procent 34 procent
2029 37 procent 23 procent
2030 28 procent 11 procent
2031 0 procent kalenderjaren vanaf 2031 naar 0 procent

 

 

Dak zonnepanelen