Nieuwe Klompenpaden

Wandelen, en dus ook de Klompenpaden, wordt steeds populairder. Wandelaars waarderen de rust van het buitengebied en de goed aangegeven en goed onderhouden routes. In Neerijnen en Est willen bewoners ook graag Klompenpaden. Een kerngroep van vrijwilligers heeft twee routes bedacht rond de dorpskernen Neerijnen en Est. Nu vragen lokale vrijwilligers medewerking van grondeigenaren om hun wensroute daadwerkelijk te realiseren.

Klompenpaden zijn bewegwijzerde wandelroutes door (voormalig) agrarisch gebied. Liefst over onverharde paden door het land van de boer, langs boerenerven, over landgoederen en langs watergangen.

Werkgroeplid Niek Brunsveld van het Klompenpad Est is enthousiast: “Het opzetten van een Klompenpad zorgt ervoor dat je allerlei mensen leert kennen die willen bijdragen aan de verbinding van de kern van Est met het buitengebied. We delen allemaal de liefde voor het agrarische land en de natuur. Wandelaars leren een streek goed kennen: de geschiedenis, de huidige bewoners, de natuur en de bedrijvigheid in het gebied. Ze hebben meer begrip van wat er op en om het land gebeurt. Een Klompenpad leidt niet tot hordes bezoekers. En de mensen die wel komen, komen heel bewust om het landschap te ervaren. Dat is een fijn publiek.”

“Wandelaars tonen belangstelling voor ons bedrijf”

Het fruitbedrijf van de familie Pannekoek in Herwijnen is opgenomen in de route van een Klompenpad. De familie Pannekoek heeft goede ervaringen: “Het Klompenpad loopt door ons perceel waar wij appels telen. Wij hebben onze toestemming verleend omdat we toerisme op deze kleine schaal wenselijk vinden voor ons dorp. Wandelaars zijn over het algemeen erg enthousiast en tonen vaak belangstelling voor ons beroep. Ze zijn liefhebbers van wandelen in de natuur, waarbij ze nooit overlast bezorgen. Andere agrariërs kunnen we dan ook gerust aanraden aan dergelijke plannen mee te werken.”

De vrijwilligers hopen dat grondeigenaren uit Est en Neerijnen ook hun medewerking verlenen door hun grond open te stellen voor wandelaars. Zij ontvangen een vergoeding hiervoor. Op opengesteld particulier terrein komt een speciaal welkomstbord met gedragsregels.

Voor de verdere ontwikkeling van beide routes zijn twee werkgroepen opgericht. Een werkgroep van lokale vrijwilligers onderhoudt de paden, checkt de bewegwijzering, ruimt zwerfvuil langs het pad op en zijn de oren en ogen in het gebied.

 

Netwerk Klompenpaden gemeente West Betuwe
In de gemeente West Betuwe zijn al vier Klompenpaden: Engelenburgerpad, Rhenoijschepad, Leidschehoevenpad en Vurensche Polderpad. Tevens is er gestart met de ontwikkeling van een Klompenpad in Varik-Heesselt. Met de nieuwe wandelroutes rond Neerijnen en Est ontstaat een netwerk van Klompenpaden in de gemeente West Betuwe.

De wens voor een Klompenpad is naar voren gekomen in het dorpsproces Levend Landschap Neerijnen en Est.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland begeleidt de ontwikkeling van Klompenpaden in Gelderland. Kijk voor meer informatie op www.klompenpaden.nl en www.landschapsbeheergelderland.nl.

Klompenpadbordje