Informatieavond zorg voor akkervogels

Wanneer:
Datum: 20220920
Tijd: 19:30 -

Draag jij Patrijzen een warm hart toe?
Ken je nog het geluid van de veldleeuwerik? Heb je wel eens een patrijs gezien? Het rood van de kneu en het geel van de geelgors zien we steeds minder vaak. Deze akkervogels zijn er nog wel, maar ze hebben het moeilijk. Het verdwijnen van kleine landschaps-elementen en het gebrek aan wintervoedsel spelen hierbij een belangrijke rol.

Maar jij kunt de akkervogels een handje helpen!

Op 20 september organiseert de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een informatieavond over patrijzen, akkervogels en vrijwilligerswerk. Je leert meer over deze vogels, welke eisen zij aan hun leefgebied stellen en hoe je als vrijwilliger of grondeigenaar daaraan kunt bijdragen.

Meer informatie en aanmelden via de website van SLG.

Patrijs