Excursie Heesseltsche Uiterwaarden

Wanneer:
Datum: 20230603
Tijd: 10:00 - 12:00

Op zaterdag 3 juni om 10.00 uur organiseert IVN West-Betuwe een twee uur durende vogel- en plantenexcursie in de Heesseltsche uiterwaarden. In dit natuurgebied is altijd wat te zien. Zeker in deze tijd.

De zomergasten zijn volop aanwezig. Hopelijk valt er te genieten van een zingende veldleeuwerik en de graspieper, grasmus, blauwborst, lepelaar en gele kwikstaart.

Tijdens de excursie zullen er waarschijnlijk veel bloeiende planten te zien zijn. Net als insecten, vlinders en libellen. En misschien zelfs een bever. Aanmelden en meer info via de IVN website.

Heesseltsche Uiterwaarden