College over Klimaatsatelliet Tropomi

Wanneer:
Datum: 20220517
Tijd: 20:00 - 21:00

De gezamenlijke energiecoöperaties in de regio Rivierenland organiseren op dinsdagavond 17 mei om 20:00 uur het webinar ‘De baanbrekende resultaten van de Nederlandse klimaat satelliet Tropomi’.  Dit webinar wordt verzorgd door Prof. dr. Ilse Aben, senior scientist bij het NWO-Instituut SRON en bijzonder hoogleraar Aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit.

Sinds 2018 ‘waakt’ een Nederlands meetinstrument met de naam Tropomi over de kwaliteit van onze aardse dampkring. Tropomi is een satellietinstrument en brengt vanaf een hoogte van 824 kilometer de hele aardse atmosfeer in één dag volledig in kaart. Dagelijks worden er concentraties gemeten van verschillende gassen zoals stikstofdioxide, zwaveldioxide, koolmonoxide en methaan, wat relevant is voor het onderzoek naar luchtvervuiling en klimaat.

De gedetailleerde satellietbeelden van 7 bij 5.5 kilometer bieden mogelijkheden om in te zoomen op steden of gebieden met veel luchtverontreiniging, zodat de effecten van het milieubeleid kunnen worden gevolgd. Tropomi heeft de afgelopen 4 jaar veel zichtbaar gemaakt, in de lezing zullen hiervan voorbeelden gegeven worden zoals onder andere:

  1. De uitstoot van CO2 als gevolg van de verwoestende branden in Australië in 2019-2020
  2. Het effect van de (mondiale) corona lock down in 2020 op de atmosfeer.
  3. En recent, het opsporen van methaan lekken bij de winning van olie en kolen.

Dat de aandacht nu juist op het broeikasgas Methaan is gericht is niet vreemd. Het broeikasgas heeft -op de korte termijn- een ongeveer 84 keer zo sterk opwarmend effect als CO2. Het terugdringen van de methaanuitstoot staat sinds vorig jaar hoog op de agenda als maatregel om klimaatverandering aan te pakken. Aben sprak erover tijdens de VN-klimaattop in Glasgow in november 2021.

Prof. Dr. Ilse Aben is senior scientist bij het NWO-Instituut SRON en bijzonder hoogleraar Aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit. Haar interesse ligt bij het meten en begrijpen van antropogene (en natuurlijke) emissies. Zij deelt graag haar kennis tijdens het college.

 

tropomi-lead