Manifest Gonzend Rivierenland

Met het programma Gonzend Rivierenland wil De Fruitmotor, met steun uit de Regiodeal en samen met partners, de regio biodiverser en mooier maken. Afgelopen zomer presenteerde De Fruitmotor vanuit het programma een manifest voor een mooier, biodiverser, vitaler en klimaatbestendig Rivierenland. In het plan staan concrete acties voor ons gebied waar iedereen aan bij kan dragen: particulieren, bedrijven, gemeenten, waterschap, provincie en maatschappelijke organisaties. Hilde Engels is bestuursvoorzitter bij De Fruitmotor en verantwoordelijk voor het programma: “Iedereen kan mee doen, door het planten van een heg, het aanleggen van een bloemrand of simpel door enkele tegels uit je tuin te halen. De natuur heeft ons nodig zoals wij de natuur nodig hebben!” Inmiddels is het manifest al door 87 mensen uit de regio ondertekend. Wil je ook laten zien dat je een Gonzend Rivierenland belangrijk vindt? Lees het manifest en teken online mee op https://www.gonzend.nl/manifest.

Deze herfst organiseert Gonzend Rivierenland een campagne om te laten zien wat je in de herfst in de tuin kunt doen: een mooie lentetuin begint nu! Onderdeel van de campagne is een leuke winactie. Wil je meer weten en kans maken op een fleurig pakket biologisch geteelde voorjaarsbloeiers? Kijk op www.gonzend.nl/activiteiten/actie-een-mooie-lentetuin-begint-nu.

FV gonzend Rivierenland