Nieuw stuk natuur langs de Linge

Waterschap Rivierenland legt deze winter nieuwe natte natuur aan langs de Linge in Geldermalsen. Tussen de waterzuivering en de spoorbrug, langs het Trichtsevoetpad, komt een ecologische verbindingszone die tegelijk waterberging is.

In het natuurgebied komen verhogingen en poelen, die bijdragen aan een grotere ecologische rijkdom. De waterberging wordt stroom op- en afwaarts aangesloten op de Linge, er komt dus op een lichte stroming voor flora en fauna. Er worden bomen en struiken geplant en een steilwand ingericht voor nestelende vogels. De afvalwaterzuivering wordt aan het zicht onttrokken door een extra verhoging.

Het gehele ontwerp vind je hier.

Natuur LInge plattegrond