Fusie is een feit!

Tijdens de ALV op dinsdag 17 maart waren alle (binnengekomen) stemmen voor de fusie; voldoende om de volgende dag naar de notaris te kunnen. Daarmee werd de fusie op 18 maart, na een traject van bijna 1,5 jaar, tussen de coöperaties 11duurzaam en Duurzame Energie Neerijnen officieel bekrachtigd. Onder het motto “samen, lokaal, duurzaam” blijven we ons met bijna 300 leden sterk maken voor een duurzame gemeente onder de naam ‘Duurzaam West Betuwe’.

We hebben nog veel plannen. Sinds 2013 zetten we ons in om inwoners zo veel mogelijk te helpen met de verduurzaming van hun leven. Dat gebeurt met behulp van het Energieloket, door gezamenlijke opwek van duurzame stroom met Betuwewind en het postcoderoosproject op het dak van Dorpshuis Tricht. Maar ook met activiteiten zoals het Repair Café, Energiecafés en een duurzame fietsroute, veilige fietspaden en elektrische deelauto’s.

Er is ook gestart met Energiecafés: In samenwerking met het Energieloket West Betuwe worden avonden georganiseerd met heel brede en concrete informatie over energiebesparing, thuis energie opwekken en informatie over subsidiemogelijkheden. De eerste bijeenkomst vond in november plaats in Asperen en was een groot succes. In 2020 zal deze aanpak worden voortgezet en uitgebreid met persoonlijke advies bij mensen thuis. Hiervoor is door de gemeente een mooie extra subsidie verleend.

De Knop en leden 11duurzaam door Hans Adams