Duurzaamheidsfonds Betuwewind

Het Duurzaamheidsfonds Betuwewind stelt dit jaar € 300.000 beschikbaar voor financiële ondersteuning aan projecten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling in de gemeente West Betuwe. Projecten die veel potentie hebben om duurzaamheid of leefbaarheid binnen onze gemeente te vergroten, maar die (nog) niet rendabel zijn, of alleen maar geld kosten. Het fonds kan giften, maar ook leningen of deelnemingen beschikbaar stellen.

Wie komen in aanmerking?

Bedrijven, verenigingen, stichtingen, burgerinitiatieven en andere samenwerkingsverbanden die een bijdrage nodig hebben voor een lopend project of voor een nieuw initiatief. Ook nieuwe projecten van Betuwewind zelf, of waar Betuwewind deelnemer in is, kunnen in aanmerking komen. Heb je een plan, of loop je tegen financiële grenzen aan binnen al lopende projecten? Dien dan een aanvraag in bij het fonds.

Je kunt de aanvraag indienen per 1 september en voor 1 oktober 2021.

Meer informatie over het Duurzaamheidsfonds vind je op de website van Betuwewind.

Betuwestroom