Duurzaam verkiezingsprogramma 2022

In maart 2022 gaan we weer naar de stembus voor de gemeenteraad. 30 Jaar na het Kyoto protocol moeten we vaststellen dat we nog steeds half slapen. De doelstellingen om CO2 en andere broeikasgassen te besparen, worden keer op keer niet gehaald, de opwarming van de aarde begint merkbaar te worden, veranderingen in het weer, biodiversiteit en zeespiegelstijging zijn aan de orde van de dag.

Steeds weer stellen politici doelen die niet gehaald worden. Zo ook Gemeente West Betuwe die in haar Bidbook schreef dat we in 2030 energieneutraal wilden zijn. Het bleek al snel technisch en politiek niet haalbaar.

Maar wat nu?

Graag zet Coöperatie Duurzaam West Betuwe de toon voor de verkiezingen.
Wat is volgens ons haalbaar en noodzakelijk beleid?

Je leest het hier in ‘ons’ verkiezingsprogramma. 

Dit programma brengen wij onder de aandacht van onze lokale politici.

Heb je aanvullingen of vragen? Neem contact op met onze voorzitter Gerlach Velthoven:
gerlach@duurzaamwestbetuwe.nl of 06-43026049

Verkiezingen