Lezing ‘De vreugde van genoeg’

Wanneer:
Datum: 20221026
Tijd: 19:30 - 21:30

Op woensdagavond 26 oktober om 19.30 uur geeft econoom en auteur Paul Schenderling een interactieve lezing over ‘de vreugde van genoeg’. Over onze economie en duurzaam leven. Locatie is de kerk in Tricht, Kerkstraat 6.

Grondstoffen worden schaarser, het klimaat verandert, systemen staan onder druk, het vertrouwen in de politiek daalt en het verschil tussen arm en rijk neemt toe. Daarnaast is eenzaamheid een steeds groter probleem. Veel mensen voelen zich onzeker over de toekomst en stellen zichzelf de vraag: “Kunnen we op een andere manier invulling kunnen geven aan onze economie en onze wijze van samenleven?”.

Paul Schenderling* is van huis uit econoom, werkzaam bij Berenschot en auteur van het recent verschenen boek ‘Hoe handel ik eerlijk’. In het dagelijkse leven adviseert hij overheden over sociale en ecologische vraagstukken en geeft hij lezingen over de vreugde van genoeg. Regelmatig wordt hem de vraag gesteld hoe we eerlijker en duurzamer kunnen leven en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen. Tijdens zijn interactieve lezing op 26 oktober zal Paul op een toegankelijke manier uitleggen hoe onze huidige economie in elkaar zit en geeft hij praktische tips over hoe je binnen die context zelf rechtvaardig kunt handelen. Hij schuwt de discussie niet en deelt graag zijn visie op de huidige politieke en maatschappelijke vraagstukken. Ook gaat hij in op het thema postgroei: hoe we de focus van kwantitatieve groei verleggen naar kwalitatieve groei.

Iedereen is van harte welkom om deze lezing bij te wonen. Aanmelden is niet nodig.
Meer informatie vind je op de website www.protestantsegemeentetricht.nl/

(*) Paul Schenderling is kerkelijk betrokken in Amersfoort en al jaren intensief bezig met het thema christen-zijn en levensstijl. Hij deed onderzoek naar de sociale en ecologische effecten van consumptie en publiceerde in 2019 voor het eerst in het Nederlandse taalgebied een berekening hoeveel mensen in niet-westerse landen werken ten dienste van onze consumptie. In 2021 schreef hij samen met Dr. Matthias Olthaar een veelbesproken essay in Trouw over de sociale en ecologische effecten van groei en globalisering. In dezelfde maand publiceerden zij over deze thema’s het boek Hoe handel ik eerlijk, dat sterk geïnspireerd is door Jesaja en praktische perspectieven bevat op een levenswijze die het leven op aarde niet langer aantast maar juist bevordert. Kort daarna richtten ze samen stichting Genoeg om te Leven op, die lokale duurzaamheidscommunities initieert, consumenten ethische productadviezen geeft op basis van productieketenonderzoek en beleidsvisies ontwikkelt voor het tijdperk na de groei: postgroei.

 

Afb Jaap-Schuurman