Oprichten werkgroep Duurzame Mobiliteit

Wanneer:
Datum: 20181121
Tijd: 19:45 - 22:00

Wil je je stem laten horen op het gebied van duurzame mobiliteit in onze gemeente?

Kom dan naar de avond Duurzame Mobiliteit die we organiseren omdat we willen dat duurzame mobiliteit de aandacht krijgt die we belangrijk vinden in West Betuwe. Om die reden hebben Peter van der Veer en Miek Blom het initiatief genomen om een werkgroep op te richten die dit onderwerp op de kaart zet.

Tijdens de bijeenkomst op woensdagavond 21 november in De Knop stellen de initiatiefnemers zichzelf voor, vertellen zij wat er onder duurzame mobiliteit wordt verstaan en wat ze met de werkgroep willen bereiken:

Naast het stimuleren van individuele duurzame mobiliteitsoplossingen is het ook het doel van de werkgroep om invloed uit te oefenen op overheden, openbaar vervoerbedrijven, energie bedrijven en andere organisaties om te komen tot optimale randvoorwaarden.

Zo  is er de wens voor een  bewaakte fietsenstalling bij het station van Geldermalsen, meer huurfietsen,  deelauto’s en veilige fietspaden. Ook zou er een goede regeling moeten komen voor het aanvragen van oplaadpalen voor elektrische auto’s in de hele gemeente.

Het is de intentie van de werkgroep om samen te gaan werken met Rover (vereniging van reizigers in het Openbaar Vervoer), de Fietsersbond, verenigingen voor voetgangersbelangen en gebruikers van deelauto’s, en elektrische vervoermiddelen et cetera.

Na het verhaal van Peter en Miek zal de aanwezigen gevraagd worden om mee te praten over thema’s die zij belangrijk vinden. Aan het einde van de avond is het mogelijk om aan te geven of je deel uit wilt gaan maken van de werkgroep.

Dus wil je deze avond meepraten en je wellicht aansluiten bij de werkgroep of heb je nog vragen? Stuur dan een berichtje naar Marisca Stolp via marisca@11duurzaam.nl.

Duurzame Mobiliteit blauw bord