Het Zonnedak op de Burcht van Haeften is van start gegaan!

Op het dak van de Burcht van Haeften heeft Coöperatie Duurzaam West Betuwe in de eerste helft van 2022 een coöperatief zonnedak gerealiseerd. Een lokaal initiatief dat is ontstaan door de inzet van een aantal enthousiaste inwoners.

Het benodigde bedrag is bij elkaar gebracht door leden, er zijn 220 panelen op het dak gelegd en sinds mei dit jaar wordt stroom opgewekt.

>> Via deze link kun je zien wat er real-time wordt opgewekt.

Wil je deelnemen aan toekomstige projecten?

Heb jij als particulier, huurder, ondernemer of vereniging interesse om te investeren in zonnedaken? Omdat je het als een duurzame belegging ziet met een (momenteel) verwacht rendement van 4% en tevens bijdraagt aan jouw gemeenschap?

Word dan voor 10 euro per jaar lid van onze coöperatie en we houden je via nieuwsbrieven op de hoogte van nieuwe projecten.

Voor vragen stuur je een mail naar info@duurzaamwestbetuwe.nl.

Ben je eigenaar van een groot dak?

Heb je een groot dak van minimaal 400m2 dat je wilt verhuren voor soortgelijke projecten? Dan horen we ook graag van je. Meer info vind je hier.

Benodigde investering: € 70.000

0

Gerealiseerd

0%

van de investering binnen
Afbeelding Kulturhus
1. Kunnen alleen particulieren meedoen aan zonnedakprojecten?

Als eerste voorwaarde geldt dat je over een eigen kleinverbruikersaansluiting moet beschikken. Heb je die dan kunnen zowel particulieren als huurders, ondernemers, sportverenigingen, VvE’s, scholen, stichtingen meedoen. 

2. Zit er een maximum aan het aantal panelen waarmee je deelneemt?

Je koopt geen panelen per stuk, maar legt een bedrag in dat bijdraagt aan het gehele project. De coöperatie kan wel een maximum aan het in te leggen bedrag per deelnemer stellen, bijvoorbeeld om zoveel mogelijk deelnemers de mogelijkheid te bieden aan het project mee te doen. Als er een te groot bedrag wordt ingeschreven zal het maximum bedrag worden teruggebracht tot waarop het gezamenlijke bedrag net voldoende is.

3. Krijg je als deelnemer 'eigen' panelen?

Nee, de panelen zijn eigendom van de Coöperatie, want dat is een vereiste van de subsidieregeling waar we gebruik van maken. Er wordt ook geen specifiek paneel of plekje op het dak aan jouw inleg gekoppeld.

4. Als je al zonnepanelen op je eigen dak hebt liggen, kun je dan toch meedoen aan dit postcoderoosproject?

Zeker kun je dan meedoen. Er zijn geen beperkingen (meer) anders dan het lidmaatschap van de Coöperatie en de kleinverbruikersaansluiting die ieder lid moet hebben.

5. Wat gebeurt er na een project met de panelen?

Onze Coöperatie wordt eigenaar van de installatie en sluit over het algemeen een overeenkomst af van 25 jaar met de mogelijkheid van verlening van steeds een periode van 5 jaar. 

6. Welke maatregelen worden er genomen om de productie van elektriciteit op peil te houden zodat het rendement kan worden gehaald??

De Coöperatie gaat alleen in zee met gecertificeerde leveranciers. Bovendien laten we een onafhankelijke derde partij een zogenaamde opleverinspectie uitvoeren. Dit wordt ook geëist door de verzekeraars. Met de leverancier spreken wij contractueel af dat zij verantwoordelijk zijn voor deugdelijke installatie en onderhoud van de systemen. Ook komen wij contractueel garanties op de kwaliteit van de installatie en op het productievermogen overeen. Deze variëren van 12 tot 20 jaar.

7. Zijn er naast de eenmalige investering nog andere kosten?

Nee, voor de deelnemer zijn er geen andere kosten gedurende de looptijd van het project, Calamiteiten daargelaten. De Coöperatie verkoopt de opgewekte energie en uit de opbrengst worden de exploitatiekosten betaald en waar nodig worden er reserves aangehouden.

8. Word je door deelname afhankelijk van een bepaalde energieleverancier?

Nee, de Coöperatie verkoopt de stroom aan een Energiemaatschappij. Die heeft een contract met de Coöperatie, niet met de individuele deelnemer. Wil je jouwe eigen lokale Betuwestroom? Kijk dan hier

9. Wat gebeurt er met jouw deelname aan een project als je gaat verhuizen?

Verhuizen is geen probleem. Je blijft deelnemer, tenzij je zelf de lening opzegt. Dat kan volgens de leningsovereenkomst die de Coöperatie met iedere deelnemer afsluit.

10. Hoe worden de rechten en de plichten vastgelegd?

Deze worden geregeld in een lening overeenkomst. Dit is een overeenkomst tussen de deelnemers en de Coöperatie waarin de rechten en plichten van de Coöperatie en de deelnemers nader worden vastgelegd. De lening overeenkomst is een aparte overeenkomst die geldt naast hetgeen is geregeld ten aanzien van het lidmaatschapsrecht in de statuten van de Coöperatie en in het leningreglement.

11. Hoe vult de energie Coöperatie de financiële verantwoording van het project in?

De Coöperatie Duurzaam West Betuwe is voorstander van het model van één Coöperatie met verschillende projectafdelingen. In die afdelingen bevinden zich de leden die deelnemen in eenzelfde project. De verschillende afdelingen beheren hun eigen projecten. Jaarlijks wordt daarvan verslag gedaan in de Algemene Ledenvergadering.

12. Zijn er financiële risico’s verbonden aan deelname?

De financiële risico’s van je deelname zijn beperkt. De Coöperatie is een U.A., wat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele verliezen van de Coöperatie. De Coöperatie is juridisch eigenaar van de zonnedakinstallatie en dus aansprakelijk voor schade die aan derden wordt toegebracht als gevolg van bijvoorbeeld losgeslagen panelen tijdens storm die vervolgens ergens schade aanrichten. Hiervoor is de Coöperatie verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerbare situaties, denk aan oorlog of natuurrampen), dan stopt het project. In dit geval zouden de leden het resterende uitstaande leningsbedrag kwijt kunnen raken indien er onvoldoende reserves in het project aanwezig blijken te zijn. Andere financiële risico’s zijn in grote lijnen dezelfde als voor mensen met eigen zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan tegenvallende opbrengsten van de installatie. De Coöperatie neemt hiertoe verschillende maatregelen zoals een goed onderhoudscontract, product- en vermogensgaranties. De hoeveelheid zonnestraling heeft de Coöperatie echter niet in de hand. Om de opbrengst in de berekeningen niet te optimistisch aan te nemen heeft de Coöperatie daarvoor behoudende aannames gehanteerd.