Duurzame energie opwekken op een ander dak?
Doe ook mee!

Samen met de Burcht van Haeften organiseert Coöperatie Duurzaam West Betuwe een zonnedakinstallatie. Door middel van het postcoderoosproject kunnen inwoners, ondernemers en verenigingen met een kleinverbruik elektriciteitsaansluiting (< 3x80A) in de omgeving hieraan meedoen.

Woon je op één van de volgende postcodes:

4175 (Haaften), 4176 (Tuil), 4181 (Waardenburg), 4157 (Enspijk), 4174(Hellouw), 5313 (Nieuwaal), 5311 (Gameren), 5301 (Zaltbommel)

en je wilt:

 • meewerken aan verduurzaming van ons energiegebruik, of
 • je eigen (extra) stroom opwekken, of
 • samen met anderen uit je omgeving een duurzaam project realiseren, of
 • je spaargeld beter laten renderen

maar je kunt op je eigen dak geen panelen plaatsen omdat bijvoorbeeld:

 • dit niet mag (monument; beschermd dorps- of stadsgezicht)
 • dit niet kan (er is niet voldoende plek; oriëntatie t.o.v. zon is niet optimaal, rieten dak etc.)
 • je het niet mooi vindt

Investeer dan in panelen op een ander dak door deel te nemen in dit project.

 • Investering: +/- € 300,- per paneel (minimaal 3 en maximaal 6 stuks)
 • Verwacht rendement: +/- 5%
 • Geschatte terugverdientijd: 9 à 10 jaar
 • Start energieproductie: 2e helft 2020
 • Looptijd project: 15 jaar

Meedoen via vrijblijvende voorinschrijving

Wil je meedoen met dit project meld je dan aan via de button onderaan deze webpagina. Je inschrijving is geheel vrijblijvend! Pas nadat alle details van het project bekend zijn, evenals de exacte prijs per paneel, ontvang je een e-mail om jouw voorinschrijving definitief te maken.

Om deel te kunnen nemen moet je rekening houden met de volgende voorwaarden:

 1. Je bent lid van Duurzaam West Betuwe voor 10 euro per jaar;
 2. Je woont in de postcoderegio: 4175, 4176, 4181, 4157, 4174, 5313, 5311, 5301;
 3. Jouw energieleverancier ondersteunt postcoderoosprojecten. Je kan dit controleren op de volgende website: HIER opgewekt. Mocht jouw energieleverancier niet meedoen dan kan je altijd nog besluiten over te stappen naar bijvoorbeeld Betuwestroom;
 4. Het aantal panelen dat je wil afnemen mag niet meer produceren dan dat je zelf jaarlijks aan elektriciteit verbruikt. Je kan hiervoor uitgaan van een productie van 300 kWh per paneel per jaar. Controleer het jaarafschrift van je energieleverancier om te zien hoeveel jij per jaar verbruikt en hoeveel panelen jij dus maximaal kan aanschaffen.
Afbeelding Kulturhus

Heb je interesse in dit project en ontvang je graag meer informatie?

Afbeelding Postcoderoosgebied
1. Wat is een postcoderoos?

Een gebied dat alle postcodes beslaat, grenzend aan de postcode van de productie-installatie. Bij meerdere daken kan een dak ook administratief worden geplaatst in een “blad” van de postcoderoos waardoor het postcoderoosgebied en dus het aantal mensen dat kan profiteren van de gemeenschappelijke opwek, aanzienlijk kan worden uitgebreid. Voor postcoderoosproject Burcht van Haeften kunnen de mensen meedoen die een aansluiting hebben in de postcodes: 4175 (Haaften, plaats van de installatie), 4176(Tuil), 4181(Waardenburg), 4156(Rumpt), 4157(Enspijk), 4174(Hellouw), 5313(Nieuwaal), 5311(Gameren), 5301(Zaltbommel).

2. Wat is de postcoderoosregeling?

De postcoderoosregeling ofwel “de fiscale regeling verlaagd tarief” geeft recht op een korting op de energiebelasting als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in opwekking van duurzame energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak of grond in de buurt. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen, dat willen zeggen binnen een zogenaamd postcoderoosgebied. De deelnemers krijgen de energiebelasting terug die zij betaald hebben over de kWh’n die zij hebben verbruikt en die gelijk is aan de hoeveelheid kWh‘n die is opgewekt door “hun” deel van het postcodeproject waarin zij hebben geïnvesteerd, tot een maximum van 10.000kWh (zie ook vraag 4). De (netto) opbrengst van de verkochte stroom, dus zonder energiebelasting is voor de Coöperatie ter dekking van de exploitatiekosten. De subsidieregeling duurt 15 jaar. Daarna produceert het project nog wel stroom, maar daar krijgt de Coöperatie nog uitsluitend de netto kWh prijs voor, dus zonder energiebelasting en andere heffingen. Meestal is dat iets tussen de 3,5 en de 7 cent per kWh.

3. Kunnen alleen particulieren meedoen aan het project Burcht van Haeften?

Als eerste voorwaarde geldt dat je over een eigen kleinverbruikersaansluiting (3x80A) moet beschikken. Heb je die en woon je in de postcoderoos dan kunnen particulieren, huurders, ondernemers, sportverenigingen, VVE’s, scholen, stichtingen meedoen; weliswaar fiscaal gezien tot een afname van 10.000kWh (productie van ca. 30 à 35 panelen) per jaar. Voor ondernemers geldt de beperking dat zij tot maximaal 20% van de totale investering in een project mogen deelnemen.

4. Zit er een maximum aan het aantal panelen waarmee je deelneemt?

Voor particulieren in principe niet, voor ondernemers wel (zie vraag 3). Het fiscaal voordeel beperkt zich echter tot je eigen energieverbruik met een maximum van 10.000 kWh (1e schijf van de energiebelasting). Verbruik je nu bijvoorbeeld 3000 kWh per jaar en verwacht je binnen afzienbare tijd, door bijvoorbeeld over te stappen van gas naar elektrisch of door het kopen van een elektrische auto, dat je verbruik gaat stijgen dan is te overwegen om voor meer panelen deel te nemen. Het rendement is dan in het begin wat lager maar daarna profiteer je maximaal.

5. Krijg je als deelnemer 'eigen' panelen?

Nee, de panelen zijn eigendom van de Coöperatie, want dat is een vereiste van de postcoderoosregeling. Er wordt ook geen specifiek paneel of plekje op het dak aan jouw inleg gekoppeld. Onder de deelnemers worden alle opbrengsten en kosten naar rato van  deelname gelijk verdeeld. Ook wordt er gewerkt met een gemiddelde opbrengst per paneel over het totale project waardoor er geen verschillen tussen deelnemers ,voor wat betreft de opbrengst per paneel, gaan ontstaan.

6. Als je al zonnepanelen op je eigen dak hebt liggen, kun je dan toch meedoen aan dit postcoderoosproject?

Zeker kun je dan meedoen. Als je eigen zonnepanelen nog niet je energieverbruik afdekken kun je het surplus afdekken door panelen op het collectieve zonnedak tot een maximum van 10.000kWh per jaar.

7. Wat betekent deelnemen voor een gemiddeld huishouden?

Het eigen verbruik in een gemiddelde woning in Nederland bedraagt circa 3.000 kWh. Afhankelijk van het soort huis dat je hebt. Zo ligt het gemiddelde verbruik in een appartement net even boven de 2.000kWh terwijl een vrijstaande woning gemiddeld het dubbele verbruik heeft volgens het CBS. Om het verbruik van 3.000 kWh te compenseren zijn 10 à 11 panelen nodig. Niet alle panelen zijn even groot of hebben hetzelfde opwekvermogen. De investering (in de panelen die wij willen toepassen) bedraagt dan ca. € 3600,- à € 4.000,- incl. BTW. Deze investering levert 15 jaar lang elk jaar een teruggave op van € 320,- à € 350,- (incl. BTW, tarief 2020) op de energiejaarafrekening. De BTW op de investering die door de deelnemer moet worden voorgeschoten wordt in het eerste jaar teruggestort en zal ca. € 600,- à € 700,- bedragen zodat de netto investering ongeveer € 3.000,- à € 3.300,- is. Dit zijn geen definitieve cijfers, want in de huidige pandemische situatie is niets voor 100% zeker.  Als duidelijk is dat er voldoende interesse is, zullen nieuwe aanbiedingen gevraagd worden van leveranciers. Het is de bedoeling dat het gehele project met eigen geld gefinancierd wordt. Er worden dus geen bankleningen ingezet.

8. Hoeveel deelnemers kent dit project?

Project Burcht van Haeften heeft een capaciteit van 178 zonnepanelen. De minimale afname is 3 panelen. Wij streven naar ongeveer 30 deelnemers zodat we het maximum voorlopig op 6 panelen per deelnemer houden. Dat kan echter, afhankelijk van de belangstelling, gewijzigd worden. Het aantal deelnemers ligt dan tussen 30 en 60.

9. Hoe wordt gegarandeerd dat we het dak van de Burcht van Haeften de gehele looptijd van het project kunnen gebruiken?

Dit wordt geregeld door een zogenaamde Opstalovereenkomst tussen de dakeigenaar, hier de Gemeente West-Betuwe en de Coöperatie. Met een recht van opstal kan de Coöperatie dus zonnepanelen in eigendom hebben zonder dat hij eigenaar is van het gebouw waarop ze liggen. Bij een opstalovereenkomst heeft de dakeigenaar de plicht om de installatie te dulden en ook vrij van schade en hinder te houden. De Coöperatie is als opstalnemer aansprakelijk voor de eventuele schade die door de installatie ontstaat en sluit hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering af.

De opstalovereenkomst moet er tevens voor zorgen dat het juridische eigendom van de installatie bij de Coöperatie blijft en niet vervalt aan de dak eigenaar. Een recht van opstal wordt door middel van een notariële akte ingeschreven in het kadaster en wordt dus bij eventuele verkoop van het pand overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

10. Wat gebeurt er na het project met de panelen?

Onze Coöperatie, als eigenaar van de installatie, is met de Gemeente als dakeigenaar overeengekomen om het project gedurende 25 jaar op het Burcht van Haeften toe te staan met een mogelijke verlenging van steeds een periode van 5 jaar.

11. Hoe werkt de verrekening van de energiebelasting?

Om energiebelasting te kunnen verrekenen heeft jouw energieleverancier van de Coöperatie gegevens nodig over het aan jouw toegerekende aandeel opgewekte stroom uit een productie-installatie. Daartoe dient door de Coöperatie jaarlijks aan de energieleveranciers van de leden een opgaaf te worden verstrekt over het aandeel opgewekte stroom door haar leden. Dit wordt een ledenverklaring of opwekverklaring genoemd.
Ook dient de Coöperatie te verklaren dat aan de vereisten van de regeling wordt voldaan door een afschrift van de beschikking van de belastingdienst te verstrekken aan de energieleverancier. Pas als de energieleverancier deze informatie heeft, kan zij de korting met jouw energieverbruik op de jaarrekening verrekenen. Deze regeling gaat overigens veranderen. Zie daarvoor het antwoord op de vragen 19 en 20.

12. Welke maatregelen worden er genomen om de productie van elektriciteit op peil te houden zodat het rendement kan worden gehaald?

De Coöperatie gaat alleen in zee met gecertificeerde leveranciers. Bovendien laten we een onafhankelijke derde partij een zogenaamde opleverinspectie uitvoeren. Dit wordt ook geëist door de verzekeraars. Met de leverancier spreken wij contractueel af dat zij verantwoordelijk zijn voor deugdelijke installatie en onderhoud van de systemen. Ook komen wij contractueel garanties op de kwaliteit van de installatie en op het productievermogen overeen. Deze variëren van 12 tot 20 jaar.

13. Zijn er naast de eenmalige investering nog andere kosten?

Nee, voor de deelnemer zijn er geen andere kosten gedurende de looptijd van het project. Calamiteiten daar gelaten. De Coöperatie verkoopt de opgewekte energie en uit de opbrengst worden de exploitatiekosten betaald en waar noodzakelijk worden er reserves aangehouden.

14. Wordt je door deelname afhankelijk van je energieleverancier?

Nee, je blijft zelf kiezen voor je eigen energieleverancier. Deze moet echter wel meedoen met de postcoderoosregeling zoals de overheid die heeft ingericht. Gelukkig doen ze dit bijna allemaal. Als je overstapt naar een andere energieleverancier verzeker je er dan van dat deze de postcoderoosregeling ondersteunt en geef de wisseling door aan de energie Coöperatie zodat wij naar hen de ledenverklaring of opwekverklaring kunnen sturen. Doe je dit niet op tijd dan kan dit consequenties hebben voor de verrekening.

15. Wat gebeurt er met je panelen als je gaat verhuizen?

Verhuizen is geen probleem, zolang je binnen het eigen postcodegebied blijft. Dat voordeel verdwijnt echter bij verhuizingen naar elders. Hierbij moet je bedenken dat bij zonnepanelen op je eigen dak het eigendom over het algemeen overgaat naar de nieuwe eigenaar. Je huis is met zonnepanelen meer waard! Dezelfde redenering kan worden gehanteerd met je deelname in het collectieve zonnedakproject. Ook zijn er andere afspraken mogelijk over verhuizingen. Dit moet geregeld worden in de Deelnemersovereenkomst. Overigens zal de verhuizingsregeling in de toekomst worden aangepast. Zie ook het antwoord op vraag 20.

16. Hoe worden de rechten en de plichten vastgelegd?

Deze worden geregeld in een zogenaamde ledenovereenkomst. Dit is een overeenkomst tussen de deelnemers en de Coöperatie waarin de rechten en plichten van de Coöperatie en de deelnemer nader worden vastgelegd. De ledenovereenkomst is een aparte overeenkomst die geldt naast hetgeen is geregeld ten aanzien van het lidmaatschapsrecht in de statuten van de Coöperatie. De wet schrijft voor dat deze ledenovereenkomst moet bestaan. Over de inhoud van deze overeenkomst zegt de wet verder niets. De leden en de Coöperatie hebben dan ook een grote mate van vrijheid met betrekking tot de inhoud van de ledenovereenkomsten.

17. Hoe vult de energie Coöperatie de financiële verantwoording van het project in?

De Coöperatie Duurzaam West Betuwe is voorstander van het model van één Coöperatie met verschillende projectafdelingen. In die afdelingen bevinden zich de leden die deelnemen in eenzelfde project. De verschillende afdelingen beheren hun eigen projecten.

18. Zijn er financiële risico’s verbonden aan deelname?

De financiële risico’s van je deelname zijn beperkt. De Coöperatie is een U.A., wat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. De Coöperatie is juridisch eigenaar van de zonnedakinstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor is de Coöperatie verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerde situaties, denk aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. In dit geval zijn de leden de inlegkosten voor de participaties/panelen kwijt. Hierbij gaat het om de volledige waarde van de participaties.
Ook de andere financiële risico’s zijn in grote lijnen hetzelfde als voor mensen met eigen zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan het dalen van de energietarieven of tegenvallende prestaties van de installatie. De Coöperatie neemt hiertoe verschillende maatregelen zoals een onderhoudscontract, product- en vermogensgaranties, volgen van ontwikkelingen op de energiemarkt en het aanhouden van reserves. Voorstellen hiertoe worden in de jaarlijkse verantwoording voorgelegd aan de deelnemers.

19. Gaat de overheid in de toekomst de postcoderoosregeling aanpassen?

Ja, de postcoderegeling wordt net zoals de huidige salderingsregeling voor energieopwekking op eigen dak, vervangen door een meer generieke subsidieregeling waarin een bepaald bedrag wordt uitgekeerd per opgewekte kWh. Coöperaties die de komende tijd, dus voor dat de nieuwe regeling er is, met een project beginnen, krijgen een beschikking voor 15 jaar binnen het kader van de huidige postcoderoosregeling. Op het moment dat de nieuwe regeling er is, kunnen nieuwe projecten in de nieuwe subsidieregeling met bijbehorende voorwaarden starten. Lopende projecten kunnen, naar het zich laat aanzien, overstappen naar de nieuwe regeling.

20. Hoe ziet een mogelijke vervanging van de postcoderegeling eruit?

Ook de nieuwe regeling gaat uit van een looptijd van 15 jaar, een terugverdientijd gelijk aan de huidige projecten (minimaal 7 jaar voor hele grote projecten tot 10 jaar voor kleine projecten) en dezelfde doelgroep als de huidige postcoderoosregeling met eventueel een uitbreiding op het deelnamegebied (de postcoderoos). Groot verschil is dat in de nieuwe regeling de subsidie wordt verstrekt aan de Coöperatie en deze dus de uitkering moet verzorgen aan de deelnemers. De rol van de eigen energieleverancier vervalt dan in vergelijking met de huidige regeling. Het wordt iets simpeler!

Ook aan het vraagstuk van wat er gebeurt als de deelnemer verhuist wordt gewerkt. Het is nog niet duidelijk wat dat in de praktijk betekent, maar de huidige beperking wordt naar verwachting aanmerkelijk versoepeld.