Duurzame energie opwekken op een ander dak?
Doe ook mee!

Op het dak van de Burcht van Haeften organiseert Coöperatie Duurzaam West Betuwe een zonnedakinstallatie. Een initiatief dat is ontstaan door het enthousiasme van een drietal enthousiaste inwoners.

Door middel van het postcoderoosproject kunnen inwoners, ondernemers en verenigingen met een kleinverbruik elektriciteitsaansluiting (< 3x80A) in de omgeving hieraan meedoen.

We zoeken deelnemers!

Leen een bedrag vanaf € 250 - € 10.000 aan de cooperatie.

  • Rentepercentage: 5% per jaar.
  • Looptijd van de lening is 15 jaar.
  • Jaarlijks worden rente en aflossing betaalt volgens het annuïteitensysteem, mits het rendement voldoende is gehaald 9 dat betekent vooral dat er genoeg zon moet hebben geschenen)
  • Start energieproductie: 1e helft 2022.

De coöperatie heeft minstens 60 leden nodig in Haaften en omgeving om dit project te realiseren en natuurlijk voldoende leningen om het benodigde bedrag bij elkaar te brengen.

 

Meedoen via vrijblijvende voorinschrijving

Wil je meedoen met dit project meld je dan aan en stuur een e-mail naar klaas-jan@duurzaamwestbetuwe.nl. Je inschrijving is geheel vrijblijvend! Pas nadat alle details van het project bekend zijn ontvang je een e-mail om jouw voorinschrijving definitief te maken.

Om deel te kunnen nemen moet je rekening houden met de volgende voorwaarden:

  1. Je bent of wordt lid van Duurzaam West Betuwe voor 10 euro per jaar. Je krijgt dan toegang tot de ledenomgeving waar je je lening kunt aanvragen.
  2. Je woont in de postcoderegio: 4175, 4176, 4181, 4157, 4174, 5313, 5311, 5301.
Afbeelding Postcoderoosgebied
Afbeelding Kulturhus

Wil je eerst meer informatie? Kijk dan bij 'Veel gestelde vragen'.

3. Kunnen alleen particulieren meedoen aan het project Burcht van Haeften?

Als eerste voorwaarde geldt dat je over een eigen kleinverbruikersaansluiting (3x80A) moet beschikken. Heb je die en woon je in Haaften en omgeving dan kunnen particulieren, huurders, ondernemers, sportverenigingen, VvE’s, scholen, stichtingen meedoen. Voor ondernemers geldt de beperking dat zij tot maximaal 20% van de totale investering in een project mogen deelnemen.

4. Zit er een maximum aan het aantal panelen waarmee je deelneemt?

Voor particulieren in principe niet, voor ondernemers wel (zie vraag 3). De Coöperatie kan wel een maximum aan de deelname per lid stellen bijvoorbeeld om zoveel mogelijk deelnemers de mogelijkheid te bieden aan het project mee te doen. Als er een te groot bedrag wordt ingeschreven zal het maximum van € 10.000 worden teruggebracht tot waarop het gezamenlijke bedrag net voldoende is.

5. Krijg je als deelnemer 'eigen' panelen?

Nee, de panelen zijn eigendom van de Coöperatie, want dat is een vereiste van de subsidieregeling waar we gebruik van maken. Er wordt ook geen specifiek paneel of plekje op het dak aan jouw inleg gekoppeld.

6. Als je al zonnepanelen op je eigen dak hebt liggen, kun je dan toch meedoen aan dit postcoderoosproject?

Zeker kun je dan meedoen. Er zijn geen beperkingen (meer) anders dan het lidmaatschap van de Coöperatie en de kleinverbruikersaansluiting die ieder lid moet hebben.

7. Hoeveel deelnemers kent dit project?

Project Burcht van Haeften heeft een capaciteit van 178 zonnepanelen van 360 Wp per stuk, overeenkomend met totaal 64,1 kWp. De minimale afname is 1 paneel. De regeling schrijft voor dat het project een minimumaantal deelnemers heeft van 64,1/5 = 13 deelnemers. Het maximale aantal deelnemers is dus 178.

8. Hoe wordt gegarandeerd dat we het dak van de Burcht van Haeften de gehele looptijd van het project kunnen gebruiken?

Dit wordt geregeld door een zogenaamde Opstalovereenkomst tussen de dakeigenaar, hier de Gemeente West Betuwe en de Coöperatie. Met een recht van opstal kan de Coöperatie dus zonnepanelen in eigendom hebben zonder dat hij eigenaar is van het gebouw waarop ze liggen. Bij een opstalovereenkomst heeft de dak eigenaar de plicht om de installatie te dulden en ook vrij van schade en hinder te houden. De Coöperatie is als opstalnemer aansprakelijk voor de eventuele schade die door de installatie ontstaat en sluit hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering af.

De opstalovereenkomst moet er tevens voor zorgen dat het juridische eigendom van de installatie bij de Coöperatie blijft en niet vervalt aan de dak eigenaar. Een recht van opstal wordt door middel van een notariële akte ingeschreven in het kadaster en wordt dus bij eventuele verkoop van het pand overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De opstalovereenkomst is inmiddels gesloten.

9. Wat gebeurt er na het project met de panelen?

Onze Coöperatie, als eigenaar van de installatie, is met de gemeente als dakeigenaar overeengekomen dat het project gedurende 25 jaar op de Burcht van Haeften is toegestaan met een mogelijke verlenging van steeds een periode van 5 jaar.

10. Welke maatregelen worden er genomen om de productie van elektriciteit op peil te houden zodat het rendement kan worden gehaald??

De Coöperatie gaat alleen in zee met gecertificeerde leveranciers. Bovendien laten we een onafhankelijke derde partij een zogenaamde opleverinspectie uitvoeren. Dit wordt ook geëist door de verzekeraars. Met de leverancier spreken wij contractueel af dat zij verantwoordelijk zijn voor deugdelijke installatie en onderhoud van de systemen. Ook komen wij contractueel garanties op de kwaliteit van de installatie en op het productievermogen overeen. Deze variëren van 12 tot 20 jaar.

11. Zijn er naast de eenmalige investering nog andere kosten?

Nee, voor de deelnemer zijn er geen andere kosten gedurende de looptijd van het project, Calamiteiten daargelaten. De Coöperatie verkoopt de opgewekte energie en uit de opbrengst worden de exploitatiekosten betaald en waar nodig worden er reserves aangehouden.

12. Word je door deelname afhankelijk van een bepaalde energieleverancier?

Nee, de Coöperatie verkoopt de stroom aan een Energiemaatschappij. Die heeft een contract met de Coöperatie, niet met de individuele deelnemer.

13. Wat gebeurt er met de panelen als je gaat verhuizen?

Verhuizen is geen probleem. Je blijft deelnemer, tenzij je zelf de lening opzegt. Dat kan volgens de leningsovereenkomst die de Coöperatie met iedere deelnemer afsluit.

14. Hoe worden de rechten en de plichten vastgelegd?

Deze worden geregeld in een lening overeenkomst. Dit is een overeenkomst tussen de deelnemers en de Coöperatie waarin de rechten en plichten van de Coöperatie en de deelnemers nader worden vastgelegd. De lening overeenkomst is een aparte overeenkomst die geldt naast hetgeen is geregeld ten aanzien van het lidmaatschapsrecht in de statuten van de Coöperatie en in het leningreglement.

15. Hoe vult de energie Coöperatie de financiële verantwoording van het project in?

De Coöperatie Duurzaam West Betuwe is voorstander van het model van één Coöperatie met verschillende projectafdelingen. In die afdelingen bevinden zich de leden die deelnemen in eenzelfde project. De verschillende afdelingen beheren hun eigen projecten. Jaarlijks wordt daarvan verslag gedaan in de Algemene Ledenvergadering.

16. Zijn er financiële risico’s verbonden aan deelname?

De financiële risico’s van je deelname zijn beperkt. De Coöperatie is een U.A., wat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele verliezen van de Coöperatie. De Coöperatie is juridisch eigenaar van de zonnedakinstallatie en dus aansprakelijk voor schade die aan derden wordt toegebracht als gevolg van bijvoorbeeld losgeslagen panelen tijdens storm die vervolgens ergens schade aanrichten. Hiervoor is de Coöperatie verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerbare situaties, denk aan oorlog of natuurrampen), dan stopt het project. In dit geval zouden de leden het resterende uitstaande leningsbedrag kwijt kunnen raken indien er onvoldoende reserves in het project aanwezig blijken te zijn. Andere financiële risico’s zijn in grote lijnen dezelfde als voor mensen met eigen zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan tegenvallende opbrengsten van de installatie. De Coöperatie neemt hiertoe verschillende maatregelen zoals een goed onderhoudscontract, product- en vermogensgaranties. De hoeveelheid zonnestraling heeft de Coöperatie echter niet in de hand. Om de opbrengst in de berekeningen niet te optimistisch aan te nemen heeft de Coöperatie daarvoor behoudende aannames gehanteerd.