Duurzame energie opwekken op een ander dak?
Doe ook mee!

Op het dak van de Burcht van Haeften organiseert Coöperatie Duurzaam West Betuwe een zonnedakinstallatie. Een initiatief dat is ontstaan door het enthousiasme van een drietal enthousiaste inwoners.

Door middel van het postcoderoosproject kunnen inwoners, ondernemers en verenigingen met een kleinverbruik elektriciteitsaansluiting (< 3x80A) in de omgeving hieraan meedoen.

We zoeken deelnemers en donateurs!

Woon je op één van de volgende postcodes:

4175 (Haaften), 4176 (Tuil), 4181 (Waardenburg), 4157 (Enspijk), 4174(Hellouw), 5313 (Nieuwaal), 5311 (Gameren), 5301 (Zaltbommel)

en je wilt:

 • meewerken aan verduurzaming van ons energiegebruik, of
 • je eigen (extra) stroom opwekken, of
 • samen met anderen uit je omgeving een duurzaam project realiseren, of
 • je spaargeld beter laten renderen,

maar je kunt op je eigen dak geen panelen plaatsen omdat bijvoorbeeld:

 • dit niet mag (monument; beschermd dorps- of stadsgezicht),
 • dit niet kan (er is niet voldoende plek; oriëntatie t.o.v. zon is niet optimaal, rieten dak etc.),
 • je het niet mooi vindt.

Doe dan mee met de ledenlening om dit project te realiseren.

Deze ledenlening werkt als volgt:

 • Leen € 275 per paneel; je kunt al vanaf 1 paneel meedoen.
 • Rentepercentage: 5% per jaar.
 • Looptijd van de lening is 15 jaar.
 • Jaarlijks worden rente en aflossing betaalt volgens het annuïteitensysteem. Per paneel van € 275 wordt er jaarlijks € 26,50 uitgekeerd. In totaal wordt er € 397,- uitbetaald in 15 jaar, waarvan dus € 275,- uit de inleg bestaat.
 • Start energieproductie: 1e helft 2021.

 

Meedoen via vrijblijvende voorinschrijving

Wil je meedoen met dit project meld je dan aan via de button onderaan deze webpagina. Je inschrijving is geheel vrijblijvend! Pas nadat alle details van het project bekend zijn, evenals de exacte prijs per paneel, ontvang je een e-mail om jouw voorinschrijving definitief te maken.

Om deel te kunnen nemen moet je rekening houden met de volgende voorwaarden:

 1. Je bent of wordt lid van Duurzaam West Betuwe voor 10 euro per jaar.
 2. Je woont in de postcoderegio: 4175, 4176, 4181, 4157, 4174, 5313, 5311, 5301.
Afbeelding Postcoderoosgebied
Afbeelding Kulturhus

(*) Naast deelnemers zoeken we ook donateurs.

Als donateur leen je € 50 of meer aan het project. Na 5 jaar wordt het bedrag weer volledig afgelost. Gedurende die vijf jaar krijg je net als de deelnemers 5% rente.

Als we 50 deelnemers en donateurs hebben kunnen we bij de provincie een subsidie aanvragen van 20% van de gehele investering. Dat is een bedrag van ca. € 10.000 dat we zullen besteden aan een nieuw zonnepanelenproject of een goed doel in de dorpen die in de postcoderoos vallen, dus Haaften en de omliggende dorpen.

Heb je interesse in dit project? Meld je dan aan via de button hieronder. 

Wil je eerst meer informatie? Kijk dan bij 'Veel gestelde vragen'.

1. Wat is een postcoderoos?

Een gebied dat alle postcodes beslaat, grenzend aan de postcode van de productie-installatie. Bij meerdere daken kan een dak ook administratief worden geplaatst in een “blad” van de postcoderoos waardoor het postcoderoosgebied en dus het aantal mensen dat kan profiteren van de gemeenschappelijke opwek, aanzienlijk kan worden uitgebreid. Voor postcoderoosproject Burcht van Haeften kunnen de mensen meedoen die een aansluiting hebben in de postcodes: 4175 (Haaften, plaats van de installatie), 4176(Tuil), 4181(Waardenburg), 4156(Rumpt), 4157(Enspijk), 4174(Hellouw), 5313(Nieuwaal), 5311(Gameren), 5301(Zaltbommel).

2. Wat is de postcoderoosregeling?

De huidige postcoderoosregeling ofwel “de fiscale regeling verlaagd tarief” loopt af per 31 december 2020 en wordt met ingang van 2021 vervangen door een nieuwe regeling waarvan de Coöperatie gebruik zal maken. Als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in opwekking van duurzame energie door zonnepanelen op een dak of grond in de buurt, komt dat project in aanmerking voor subsidie. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen, dat willen zeggen binnen een postcoderoosgebied ( zie onder 1) en zich verenigd hebben in een Coöperatie. De Coöperatie krijgt een verhoogde prijs voor de stroom die de zonnepanelen opwekken. De “marktwaarde” van de stroom wordt door de overheid verhoogd met een subsidiebedrag dat ervoor zorgt dat gedurende 15 jaar de stroom een vaste prijs per kWh oplevert. Daardoor kan een aantrekkelijk rendement gemaakt worden op het geld dat in het zonnepanelenproject wordt geïnvesteerd. De deelnemers aan het project krijgen op hun beurt van de Coöperatie een aantrekkelijke vergoeding voor het geld zij voor “hun” deel in het postcodeproject hebben geïnvesteerd. Dit kan een lening zijn of een storting van “eigen geld”. Na afloop van de subsidie produceert het project nog wel stroom, maar daar krijgt de Coöperatie nog uitsluitend de netto kWh prijs voor, dus zonder subsidie. Meestal is dat iets tussen de 3,5 en de 7 cent per kWh. De regeling geldt voor projecten tussen de 15 en de 300 kWp. Dat komt overeen met minimaal 45 en maximaal 900 panelen van 320 à 340 Wp per stuk. 

3. Kunnen alleen particulieren meedoen aan het project Burcht van Haeften?

Als eerste voorwaarde geldt dat je over een eigen kleinverbruikersaansluiting (3x80A) moet beschikken. Heb je die en woon je in de postcoderoos dan kunnen particulieren, huurders, ondernemers, sportverenigingen, VvE’s, scholen, stichtingen meedoen. Voor ondernemers geldt de beperking dat zij tot maximaal 20% van de totale investering in een project mogen deelnemen.

4. Zit er een maximum aan het aantal panelen waarmee je deelneemt?

Voor particulieren in principe niet, voor ondernemers wel (zie vraag 3). De Coöperatie kan wel een maximum aan de deelname per lid stellen bijvoorbeeld om zoveel mogelijk deelnemers de mogelijkheid te bieden aan het project mee te doen.

5. Krijg je als deelnemer 'eigen' panelen?

Nee, de panelen zijn eigendom van de Coöperatie, want dat is een vereiste van de postcoderoosregeling. Er wordt ook geen specifiek paneel of plekje op het dak aan jouw inleg gekoppeld.

6. Als je al zonnepanelen op je eigen dak hebt liggen, kun je dan toch meedoen aan dit postcoderoosproject?

Zeker kun je dan meedoen. Er zijn geen beperkingen (meer) anders dan het lidmaatschap van de Coöperatie en de kleinverbruikersaansluiting die ieder lid moet hebben.

7. Hoeveel deelnemers kent dit project?

Project Burcht van Haeften heeft een capaciteit van 178 zonnepanelen van 300 Wp per stuk, overeenkomend met totaal 53,4 kWp. De minimale afname is 1 paneel. De regeling schrijft voor dat het project een minimumaantal deelnemers heeft van 53,4/5 = 11 deelnemers. Het maximale aantal deelnemers is dus 178.

8. Hoe wordt gegarandeerd dat we het dak van de Burcht van Haeften de gehele looptijd van het project kunnen gebruiken?

Dit wordt geregeld door een zogenaamde Opstalovereenkomst tussen de dakeigenaar, hier de Gemeente West-Betuwe en de Coöperatie. Met een recht van opstal kan de Coöperatie dus zonnepanelen in eigendom hebben zonder dat hij eigenaar is van het gebouw waarop ze liggen. Bij een opstalovereenkomst heeft de dak eigenaar de plicht om de installatie te dulden en ook vrij van schade en hinder te houden. De Coöperatie is als opstalnemer aansprakelijk voor de eventuele schade die door de installatie ontstaat en sluit hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering af.

De opstalovereenkomst moet er tevens voor zorgen dat het juridische eigendom van de installatie bij de Coöperatie blijft en niet vervalt aan de dak eigenaar. Een recht van opstal wordt door middel van een notariële akte ingeschreven in het kadaster en wordt dus bij eventuele verkoop van het pand overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De opstalovereenkomst is inmiddels gesloten.

9. Wat gebeurt er na het project met de panelen?

Onze Coöperatie, als eigenaar van de installatie, is met de gemeente als dakeigenaar overeengekomen dat het project gedurende 25 jaar op de Burcht van Haeften is toegestaan met een mogelijke verlenging van steeds een periode van 5 jaar.

10. Welke maatregelen worden er genomen om de productie van elektriciteit op peil te houden zodat het rendement kan worden gehaald??

De Coöperatie gaat alleen in zee met gecertificeerde leveranciers. Bovendien laten we een onafhankelijke derde partij een zogenaamde opleverinspectie uitvoeren. Dit wordt ook geëist door de verzekeraars. Met de leverancier spreken wij contractueel af dat zij verantwoordelijk zijn voor deugdelijke installatie en onderhoud van de systemen. Ook komen wij contractueel garanties op de kwaliteit van de installatie en op het productievermogen overeen. Deze variëren van 12 tot 20 jaar.

11. Zijn er naast de eenmalige investering nog andere kosten?

Nee, voor de deelnemer zijn er geen andere kosten gedurende de looptijd van het project, Calamiteiten daargelaten. De Coöperatie verkoopt de opgewekte energie en uit de opbrengst worden de exploitatiekosten betaald en waar nodig worden er reserves aangehouden.

12. Word je door deelname afhankelijk van een bepaalde energieleverancier?

Nee, de Coöperatie verkoopt de stroom aan een Energiemaatschappij. Die heeft een contract met de Coöperatie, niet met de individuele deelnemer.

13. Wat gebeurt er met de panelen als je gaat verhuizen?

Verhuizen is geen probleem. Je blijft deelnemer, tenzij je zelf de lening opzegt. Dat kan volgens de leningsovereenkomst die de Coöperatie met iedere deelnemer afsluit.

14. Hoe worden de rechten en de plichten vastgelegd?

Deze worden geregeld in een lening overeenkomst. Dit is een overeenkomst tussen de deelnemers en de Coöperatie waarin de rechten en plichten van de Coöperatie en de deelnemers nader worden vastgelegd. De lening overeenkomst is een aparte overeenkomst die geldt naast hetgeen is geregeld ten aanzien van het lidmaatschapsrecht in de statuten van de Coöperatie.

15. Hoe vult de energie Coöperatie de financiële verantwoording van het project in?

De Coöperatie Duurzaam West Betuwe is voorstander van het model van één Coöperatie met verschillende projectafdelingen. In die afdelingen bevinden zich de leden die deelnemen in eenzelfde project. De verschillende afdelingen beheren hun eigen projecten. Jaarlijks wordt daarvan verslag gedaan in de Algemene Ledenvergadering.

16. Zijn er financiële risico’s verbonden aan deelname?

De financiële risico’s van je deelname zijn beperkt. De Coöperatie is een U.A., wat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele verliezen van de Coöperatie. De Coöperatie is juridisch eigenaar van de zonnedakinstallatie en dus aansprakelijk voor schade die aan derden wordt toegebracht als gevolg van bijvoorbeeld losgeslagen panelen tijdens storm die vervolgens ergens schade aanrichten. Hiervoor is de Coöperatie verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerbare situaties, denk aan oorlog of natuurrampen), dan stopt het project. In dit geval zouden de leden het resterende uitstaande leningsbedrag kwijt kunnen raken indien er onvoldoende reserves in het project aanwezig blijken te zijn. Andere financiële risico’s zijn in grote lijnen dezelfde als voor mensen met eigen zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan tegenvallende opbrengsten van de installatie. De Coöperatie neemt hiertoe verschillende maatregelen zoals een goed onderhoudscontract, product- en vermogensgaranties. De hoeveelheid zonnestraling heeft de Coöperatie echter niet in de hand. Om de opbrengst in de berekeningen niet te optimistisch aan te nemen heeft de Coöperatie daarvoor pessimistische aannames gehanteerd.