ACQUOY ENERGIE NEUTRAAL ZET ZICH IN VOOR ZONNEDAK

Werkgroep Acquoy Energie Neutraal (AEN) werkt samen met onze coöperatie voor een zonnedak op het bedrijf van familie Bullee aan de Kerkweg. Inwoners uit Acquoy zijn uitgenodigd om mee te doen aan dit lokale project.

Begin 2021 werd subsidie aangevraagd voor 260 panelen voor de coöperatie en Piet Bullee wilde ook 300 panelen op het dak leggen. Helaas bleek een deel van het dak niet geschikt voor zonnepanelen. De boer en de werkgroep zijn het eens geworden over een kleiner project met ieder 108 panelen. Daarmee ligt het geschikte deel van het dak helemaal vol en wordt jaarlijks door de coöperatie ca. 35.000 kWh opgewekt. En natuurlijk ook dat aantal voor de boer.

14 deelnemers hebben samen het benodigde bedrag toegezegd en lenen dat aan Duurzaam West Betuwe die het dak zal exploiteren. De deelnemers ontvangen jaarlijks een rendement van 5% op hun inleg.

Deelnemers konden voor maximaal € 10.000 per huishouden inschrijven.
In totaal is er een bedrag van  € 45.000 nodig om dit project te realiseren.

Als het weer een beetje meezit kunnen de panelen er voor het zonneseizoen van 2022 op liggen.